Centralbankchef Draghi lægger op til at renten kan blive sænket yderligere. Og han er klar til at benytte alle pengepolitiske instrumenter.

Selvom ECB på torsdagens rentemøde fastholdt en uændret rente, så betyder det ikke, at en eventuel senere rentenedsættelse er aflyst. I praksis blev det understreget ved, at centralbankchef Draghi på rentemødet genindførte formuleringen om ”at renterne ventes at blive på nuværende eller lavere niveauer, samt at man vil overvåge udviklingen meget tæt, og at man er klar til at benytte alle pengepolitiske instrumenter inden for ECB’s mandat om nødvendigt.” Han sagde ydermere, at den nuværende lave eller endnu lavere rente forventes at blive fastholdt i en periode, der rækker pænt ud over perioden for opkøb af obligationer.

Dermed lægger han op til, at renten godt kan blive sænket yderligere, hvis man skønner det nødvendigt. Trods de forholdsvis klare meldinger, så var det ikke tilstrækkeligt til at stoppe tendensen til svagt stigende markedsrenter.

Nordea vurderer oven på mødet, at der senere vil komme en yderligere rentenedsættelse fra ECB’s side, og også at de vil udvide perioden for opkøb af obligationer til efter marts 2017. Mere konkret forventer Nordea en nedsættelse af renten med ti basispoint til juni, men dog med en mulighed for at rentenedsættelsen først kommer senere. Det der vil kunne støtte en ekstra rentenedsættelse vil være, hvis der kommer en yderligere styrkelse af EUR over for USD. Herudover vil et nyt tilbagefald i olieprisen virke i samme retning og det samme gælder, hvis der kommer svagere vækstforventninger end det, der er i øjeblikket.

Draghi fastholdt på mødet, at de globale usikkerheder betyder, at der stadig er risiko på nedsiden, når det gælder vækstforventningerne. I forbindelse med, at alle instrumenter stadig kan tages i anvendelse har der i en periode været nævnt muligheden for at benytte såkaldte helikopter-penge. Det er i praksis penge der pumpes direkte ud til forbrugerne, og det kan i bogstavelig form være ved at de bliver sat ind på den enkelte forbrugers konto. Denne form for udpumpning af penge forventes at have en meget mere direkte inflationsskabende effekt end de metoder, der hidtil har været anvendt.

Læs hele udgivelsen her