Kronen er over de seneste par uger styrket ganske markant i forhold til EUR. Fra at ligge klart på den svage side af centralpariteten til nu at ligge omkring 745,2-745,3 EUR/DKK. Bevægelsen blev forstærket i forbindelse med ECB’s seneste rentenedsættelse. Det er til trods for, at der ikke var udbredte forventninger om, at Nationalbanken også ville sænke renten, selvom der var nogle finansielle aktører forventede det. ”Jeg tror det skal ses i lyset af ECB’s meget aggressive pengepolitik,” siger chefanalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea. ”Jeg er sikker på, at det passer Nationalbanken rigtig godt, at kronen nu er blevet styrket, for i hele perioden, fra april 2015 til februar i år, har de måtte sælge ud af valutareserven for at undgå for stor svækkelse af kronen, og det betyder at de har solgt valuta for over 300 mia. kr.,” siger Jan Størup Nielsen. Han peger på, at overskudslikviditeten samtidig er kommet meget langt ned, og at Nationalbanken derfor vil være ganske tilfreds med igen at skulle sælge kroner. Det seneste års dræn i valutareserverne betyder, at niveauet nu er helt nede på niveau med slutningen af 2010. Derfor vurderer Jan Størup Nielsen, at Nationalbanken vil have det fint med at få fyldt lidt op i reserverne igen i form af salg af kroner, for at modvirke en for voldsom styrkelse af valutaen.

Det betyder, efter hans vurdering, at der ikke er udsigt til at Nationalbanken ændrer på indskudsbevisrenten foreløbig. Den er efter forhøjelse i januar på ti basispoint stadig på -0,65 procent. ”Jeg forventer ingen ændring før den britiske EU-afstemning i juni, og hvis de bliver i EU, så tror jeg vi skal frem til 2017, før der kommer nogen ændring af indskudsbevisrenten,” siger Jan Størup Nielsen.

En af de faktorer, der kunne påvirke kronekursen på kort sigt er de store udbyttebetalinger fra danske virksomheder, hvor der er udenlandske aktionærer. Det skulle i teorien føre til en svækkelse af kronen. Udbyttebetalinger står på lige i øjeblikket, og den næste måneds tid. ”Foreløbig har vi ikke set nogen effekt af disse udbyttebetalinger,” siger Jan Størup Nielsen. Når det gælder spørgsmålet om, hvornår man kan forvente at indskudsbevisrenten igen bliver positiv er der lange udsigter. ”Det bliver måske først hen i 2019-2020,” vurderer Jan Størup Nielsen.

Læs hele udgivelsen her