Den seneste uge er forventningerne til, hvornår Fed kommer med en renteforhøjelse, ændret ganske markant. Ifølge chefanalytiker Johnny Bo Jakobsen fra Nordea er markedsforventningen på en uge gået fra, at der kun var indregnet 4 procents sandsynlighed for en renteforhøjelse til juni, til at der nu er indregnet en sandsynlighed på 32 procent. Når det gælder en forhøjelse til juli, er forventningen steget fra 19 procent til nu 48 procent.

Baggrunden er, at der er kommet flere skarpe meldinger fra en række Fed-medlemmer. Johnny Bo Jakobsen anfører, at der er lidt tvetydige meldinger fra Fed. På den ene side peger flere medlemmer på, at en renteforhøjelse til juni vil være passende, hvis de økonomiske data viser fortsat fremgang.

Tvetydige meldinger om renten fra Fed
Omvendt har der også været signaler om, at det ikke haster med at forhøje renten. Angiveligt har det ikke passet Fed-medlemmerne så godt, at markedet har haft så afdæmpede forventninger til omfanget af kommende renteforhøjelser, og der har været et ønske om at påvirke forventningerne i opadgående retning. Et argument i retning af renteforhøjelser er, at inflationen nu stille og roligt tikker opad, og med det seneste tal – 1,1 procent – dermed er på det højeste niveau i mere end tre år.

Omvendt er et af de argumenter, der bliver fremført, og som taler imod en renteforhøjelse allerede medio juni, at det vil være kort forinden den britiske afstemning om medlemskabet af EU. Hvis afstemningen ender med en britisk udmeldelse, er der udbredte forventninger om, at det vil føre til et økonomisk tilbageslag, med stor usikkerhed om, hvor bredt det vil ramme. Men alene denne usikkerhed gør, at de fleste iagttagere forventer, at Fed vil tøve til efter afstemningen, for ikke at risikere et tilbageslag.

Nordea fastholder sin forventning om, at Fed først forhøjer renten til december, og dermed langt senere end Fed’s egene forventninger. Foreløbig har det i højere grad været markedet, der har haft ret i forventningerne, end det har været indikationerne fra Fed selv. Her har der gennem lang tid været en række nedjusteringer af det såkaldte dot-skema, der viser medlemmernes fordeling på forventninger.

Læs hele udgivelsen her