Kort rente: I forrige uge overraskede det de fleste markedsaktører, at ECB stiler mod en så forsigtig afvikling af QE-programmerne, som tilfældet var. Overraskelsen førte umiddelbart til et lille fald i de korte renter. Men ellers har der ikke været de store reaktioner – tværtimod har markedet været usædvanligt stille.

Der er lav og faldende volatilitet i markedet, noterer Danske Bank i en analyse: ”ECBFederal Reserve og Bank Japan har skabt et miljø, hvor markederne ser en høj grad af forudsigelighed hos centralbankerne i en situation, hvor de makroøkonomiske udsigter bliver mere og mere stabile. Det skaber et miljø med lav volatilitet, som igen skubber investorerne mod carry-strategier og “risiko” i alle markeder.”

Stilheden har indfundet sig til trods for, at et par ECB-medlemmer faktisk har været ude og tale for en mere aggressiv afvikling af QE-programmerne. Blandt andet har Philip Lane udtalt, at ECB, i lyset af bedre udsigter for inflationen, kan handle mere beslutsomt. ”Lane har naturligvis en pointe. Men markedet vil næppe pludselig ændre sine forventninger til pengepolitikken i euroområ-det, blot fordi der er nogle få tegn på, at inflation og lønvækst faktisk stiger. Vi tror ikke, at der vil være ”fri bane” for inflationen i 2018,” skriver Danske Bank.

Herhjemme meldte Danmarks Statistik fredag om en inflation på 1,5 procent i oktober; kun en antydning lavere end i september, og altså endnu tæt på målet på 2 procent. Ugen har endvidere været præget af gode nyheder om dansk økonomi, men Jacob Andreasen, Senior Investment Manager i Alm. Brand Asset Management, vurderer ikke, at der er udsigt til, at Nationalbanken vil ændre rentespændet i forhold til ECB. Han hæfter sig ved, at kronekursen ligger under centralpariteten og godt kan falde midlertidigt omkring årsskiftet.

”Opfattelsen i markedet er, at den danske krone hverken er markant for stærk eller for svag. Så længe det er tilfældet, er der ikke nogen grund til, at Nationalbanken skulle hæve eller sænke renten, før ECB gør det,” siger Jacob Andreasen.