Markedet for bankudlån til dansk erhvervsliv ser nu ud til at få nyt liv, selv om dansk økonomi ligger underdrejet med en vækst på 1,2 procent i 2015 og udsigt endnu lavere fremgang i 2016. Ifølge flere af de pengeinstitutter, der især har satset på og opnået fremgang i erhvervsudlånet i 2015, kan der være udsigt til yderligere behersket fremgang i 2016, således at en årelang periode med stagnerende eller faldende erhvervsbankudlån kan være ved at være afsluttet.

“Vi får positive tilbagemeldinger, og vi venter at det samlede marked kan stige i år,” siger erhvervsdirektør Kåre S. M. Breinholt fra Arbejdernes Landsbank, der i 2015 kunne notere fremgang i udlån og garantier til erhvervslivet. “Det betyder, at nu skal vi kende vor besøgelsestid,” understreger han. Banken har ambitioner om en betydelig vækst i erhvervsudlånet frem til 2019.

I Sparekassen Kronjylland, der også opnåede en pæn stigning i erhvervsudlånet i 2015, har kommunikationschef Jan Salling netop undersøgt stemningen blandt sparekassens erhvervsmedarbejdere: “Vi begynder at spore en vis optimisme og tro på, at der igen skal investeres i erhvervslivet,” siger han. Selv om der næppe bliver tale om mere end “lidt mere aktivitet i et lavvækstmiljø,” så ser sparekassen i Randers en klar mulighed for at den fremgang, der er set i 2015 og starten af 2016, kan fortsætte: “Nogle virksomheder har oparbejdet et akkumuleret behov for nye investeringer, efter at investeringerne har ligget meget lavt i nogle år,” vurderer sparekassen.

Forventningen om i det mindste en stabilisering af bankudlånet til erhverv underbygges antydningsvist af Nationalbankens opgørelse af pengeinstitutternes udlån til ikke-finansielle selskaber, som ultimo februar 2016 viste en ultimo balance på 332,8 mia. kr. – kun 0,6 procent under niveauet et år tidligere (se skema). Dermed er de seneste års markante tilbagegang i bankernes udlån og garantier til erhverv tilsyneladende næsten standset.

De to institutter vil satse yderligere på at øge bankudlånet til erhverv, men tror, at også realkreditudlå-net til erhvervslivet fortsat kan vokse, måske omtrent i takt med væksten i udlån og garantier. Sparekassen Kronjyllands udlån til fem udvalgte branchekategorier, landbrug, industri, bygge og anlæg, handel, transport, fast ejendom samt øvrige erhverv steg i 2015 med 12 procent, hvoraf omkring en tredjedel kan forklares med overtagelsen af Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse og resten med en organisk vækst, der blandt andet er opnået med oprettelse af nye filialer. Det er ifølge Jan Salling tænkeligt, at den organiske vækst i erhvervsudlånet kan fortsætte i 2016 i takt med,

at Sparekassen Kronjylland tager lidt flere markedsan- dele – og i takt med, at markedet for bankudlån til er- hvervslivet kan vokse for første gang i en årrække og ifølge sparekassen måske holde trit i væksten i realkre- ditlån til erhvervslivet. Også Kåre Breinholt fra Arbejder- nes Landsbank finder det tænkeligt, at den mangeårige tendens med større vækst i erhvervslivets realkreditter end i bankkreditterne kan vende.

Arbejdernes Landsbank vil satse særligt på at få er- hvervsudlånet op i 2016. Ifølge bankens 2019-strategi skal 25 procent af forretningsgrundlaget udgøres af erhverv. I 2015 nåede banken op på 19,4 procent. “Jeg forventer klart vækst i vores bankudlån til erhverv i 2016. Vi skal højere op end de 19 procent,” siger Kåre S.M. Breinholt. Banken har i 2015 haft en nettotilgang af erhvervskunder på 850 i 2015, så den er nået op på 10800, hvilket stadig er beskedent i forhold til andre banker af samme størrelse.

Erhvervsdelen vil dog fortsat være mindre end i mange andre banker. Arbejdernes Landsbank er tradi- tionelt en privatkundebank og har først fra 2014 opbyg- get en ny erhvervsorganisation. Erhvervssatsningen er en vigtig del af bankens vækststrategi og skal for alvor give afkast de kommende år.

Både Arbejdernes Landsbank og Sparekassen Kronjylland mener, at de står godt rustede til en offensiv på erhvervsområdet med blandt andet en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på henholdsvis 3,8 og 6 procentpoint. Sparekassen vil satse bredt, mens Arbejdernes Landsbank især vil forsøge at hverve flere ejer-ledede virksomheder med op til 50-75 ansatte som kunder, helst som led i samlede pakker, der også skal dække virksomhedsejernes og deres familiers private behov.

Banken er også klar til at købe porteføljer af erhvervs- lån: “Vi kigger hele tiden på porteføljer. Vi er ikke kendt som erhvervsbank endnu, men det næste skridt bliver, at vi skal være mere udadvendte og brande os mere som erhvervsbank,” siger Kåre Breinholt.

At adskillige pengeinstitutter nu for alvor tror, at erhvervsudlånet således kan blive indgangen og nøglen til flere kunder og ny vækst betegner en af de mest afgørende ændringer af bankernes forventninger og forretningsplaner siden finanskrisen.

Læs hele udgivelsen her