Del artiklen:

Økonomisk Ugebrev årlige BankRating er en dynamisk benchmark undersøgelse, der viser, hvordan de enkelte bankledelsers initiativer fra 2015 til 2016 har skabt forandringer.

Undersøgelsen viser hvilke banker, der de seneste år har bevæ-get sig mest frem og mest tilbage, målt på en stribe centrale målepunkter.

Ratingen bedømmer altså i mindre grad bankledelsernes absolutte præstationer og absolutte styrkeforhold. Undersøgelsen afdækker de 39 pengeinstitutters indbyrdes placering omkring den dynamiske udvikling, målt på ni parametre.

1) Udvikling i netto renteindtægter fra 2015 til 2016: Viser, hvor godt bankernes ledelser har formået at opretholde dette grundlæggende forretningsgrundlag.

2) Udvikling netto gebyr- og provisionsindtægter fra 2015 til 2016: Illustrerer i 2016 især, hvor godt pengeinstitutterne har kompenseret de vigende renteindtægter med stigende gebyrer, ikke mindst fra formidling af realkreditlån og handel med værdipapirer.

3) Udvikling i udlån fra 2015 til 2016: Viser, hvor godt bankernes ledelser har kunnet styre det vigtigste langsigtede grundlag for bankernes nuværende og fremtidige forretning.

4) Udvikling i renteindtægter i forhold til udlån fra 2015 til 2016: Illustrerer, om en bankledelse er i stand til at tjene flere penge på kunderne på rentemarginalen.

5) Udvikling i omkostninger til personale og administration i procent af netto rente- og gebyrindtægter fra 2015 til 2016: Den forenklede omkostningsprocent er et af de vigtigste parametre, som bankledelser i disse år kan regulere på for at få indtjeningen op.

6) Udvikling i nedskrivninger fra 2015 til 2016:
Illustrerer om bankens evne til kreditvurdering bliver bedre, og sårbarhed overfor udsatte sektorudlån.

7) Forrentning af egenkapitalen i 2016: Det afgørende nøgletal, der viser hvor stort et afkast bankens ledelse kan få ud af ejernes penge.

8) Udvikling i forrentning af egenkapitalen fra 2015 til 2016: Illustrerer bankledelsernes evne til at skabe forbedring af egenkapitalforretningen.

9) Udvikling i kernekapitalprocenten fra 2015 til 2016: Viser om det lykkes bankledelserne at forbedre kapitalgrundlaget for deres forretning.

MWL

Tabel kan ses her

Læs hele udgivelsen her