Top 40 Direktørrating 2016: Landets aktieanalytikere og porteføljemanagere har i gennemsnit givet samme bedømmelse af topcheferne i landets største erhvervsvirksomheder i dette års direktørrating i Økonomisk Ugebrev. Bag det ændrede gennemsnit på 3,3, altså lige over middelkarakteren på 3,0, ligger en ny tendens: De højest bedømte får i år endnu højere karakterer, mens de ringest bedømte får endnu ringere karakterer.

Analytikernes syn på topcheferne i de store børsnoterede selskaber begynder på mange måder at ligne den udvikling, som bestyrelserne de seneste år har været eksponent for. Der ses stadig mere kritisk på topcheferne og deres performance, og lunten er tydeligvis blevet kortere. Det gælder også topcheferne i de virksomheder, som er udfordret af vanskelige markedsforhold eller skærpet konkurrence. Kravet er øget lønsomhed, og hvis det ikke leveres, er det et krav, at der udvikles og fremlægges overbevisende strategier og handlingsplaner for selskabets udvikling.

Faktisk er det påfaldende, at analytikerne i år i høj grad fremhæver DSV’s koncernchef Jens Bjørn Andersen og Royal Unibrews Henrik Brandt på grund af deres meget klare og konsistente kommunikation om, hvor virksomheden er på vej hen, og hvordan forretningsmodellen er skruet sammen. Et eksempel på samme tendens er Lundbecks nye topchef Kåre Schultz, som også fremhæves for en klart kommunikeret plan, og han belønnes endda før resultaterne har vist sig på bundlinjen. Også Danske Banks Thomas Borgen er en af de få bankchefer, som gør meget ud af at fortælle omgivelser, hvordan han ser den strategiske vej for banken, i et marked som uden tvivl disruptes markant det kommende årti.

Generelt er flere af topcheferne i år blevet tildelt en lavere score, fordi de har leveret skuffende resultater, og måske i endnu højere grad, fordi de ikke har kommunikeret den fremtidige vej for virksomheden klart og tydeligt. Som det fremgår af forsideartiklen er A.P. Møller-Mærsks topchef Niels Smedegaard Andersen sendt mange pladser ned af ranglisten, antageligt på grund af usikkerhed om den fremtidige strategiske retning.
Alm. Brands Søren Boe Mortensen indtager fortsat en placering i bundgruppen, på trods af langt bedre økonomiske resultater de seneste år.

Læs hele udgivelsen her