Medieanalysen 2018: Børsen er fortsat det mest lønsomme dagblad

Avisforsider af Børsen, Kristeligt Dagblad og Information fotograferet torsdag den 14 marts 2018

Medieanalysen 2018 (baseret på regnskabetfor 2017): Økonomisk Ugebrev bringer her den årlige analyse af de 20 største udgivervirksomheder, med hovedvægt på dagbladsselskaberne. Dagbladet Børsen er fortsat langt den mest lønsomme større dagbladsvirksomhed, mens Aller Media, Søndagsavisen A/S og Information har laveste lønsomhed.

Efter et driftsoverskud sidste år på 56 mio. kr. kom Dagbladet Børsen ud med den bedste lønsomhed blandt de store udgivervirksomheder. Overskuddet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 45 procent, med en bogført egenkapital på 95 mio. kr. Afkastet på den investerede kapital var 24 procent, og bruttoresultatet pr. medarbejder var også helt i top med 967.000 kr.

Vinderen på lønsomhed er dog Benjamin Media, som ejes af Bonniers. Udgivervirksomheden kom ud af 2017 med et driftsoverskud på knap 11 mio. kroner, og det svarer til en forrentning af egenkapitalen på hele 74 procent. Afkastet på den investerede kapital var hele 30 procent, og bruttoresultatet pr. ansat 686.000 kr. og altså en del lavere end hos Dagbladet Børsen.

Høj vækst hos Altinget

Med i toppen ligger også vækstkometen Altinget, der med et bruttoresultat sidste år på 37 mio. kr. nu ligger i en størrelsesgruppe sammen med Ingeniøren og Lolland-Falsters Folketidende. Information og Bornholms Folketidende har halv størrelse af disse virksomheder. Altingets flotte forrentning af egenkapitalen skyldes dog mest en lav egenkapital, idet årets driftsoverskud var moderate 1,4 mio. kr., antageligt især på grund af den fortsatte intensive investering i vækst.

Læs også:  ØU Trader: Porteføljeafkast nu 17% i år, øger afstand til bench mark

Fjerdehøjeste lønsomhed kom Lolland-Falsters Folketidende ud med, efter et driftsoverskud på 3,7 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 23 procent. Kun fordi værdien i det helejede trykkeriselskab i Malmø allerede var nedskrevet til nul, fik det ikke regnskabsmæssig effekt med konkursen i september 2017. Forrige år blev der nedskrevet 22 mio. kr. på datterselskabet, men ellers har selve moderselskabet år for år formået at skabe stabile pæne driftsoverskud.

Ledelsen skriver i øvrigt om årets gang på Lolland-Falster: ”Selskabet oplevede igen i 2017 en nedgang i annonceomsætningen på printmedierne. Nedgangen kan henføres til en nedgang i afsætning og en nedgang i den gennemsnitlige millimeterpris. Faldet i annonceomsætningen er på godt 4 pct., hvilket er mindre end set de senere år. Kommune- og regionsvalget i efteråret 2017 bidrog positivt til denne udvikling. Omsætningen på Folketidende.dk – selskabets onlineplaform – steg 22 pct. Denne meget positive udvikling kan ikke opveje tabet i annonceomsætningen på printprodukterne.”

Læs også:  De store pengetanke: William Demant Invest fik bedste afkast

Femtemest lønsomme medievirksomhed er Ritzaus Bureau, der kom ud af året med et driftsoverskud på 0,9 mio. kr., mod 3,8 mio. kr. før skat. Den flotte forrentning af egenkapitalen på 19 procent skyldes stort set alene guldægget Ritzau Finans, idet datterselskabet sidste år gav et driftsoverskud på 4 mio. kr. Synliggørelsen af enhedens stærke resultater er dog slut fremover, idet Ritzau Finans nu er fusioneret ind i moderselskabet.

Fyrtårnet Kristeligt Dagblad

En af de imponerende mellemstore dagbladsforretninger er Kristeligt Dagblad, der sidste år præsterede et overskud før skat på 19 mio. kr. og et driftsoverskud på 15 mio. kr. Med en forretning af egenkapitalen på 15 procent og en afkastningsgrad på 9 procent er dagbladet et bevis på, at det med den rette kommercielle skarphed godt kan lade sig gøre at drive dagbladsforretning i Danmark. Kristeligt Dagblad har efterhånden opsparet en likvid formue på knap 100 mio. kr. efter cash flow fra driften sidste år på 20 mio. kr. Dagbladets udvikling af journalistiske formater og digitale platforme synes at være en vægtig grund til den store succes, sammen med den særlige historie, som er dagbladets grundidé.