Del artiklen:

Kortlægning af de danske business angels: Økonomisk Ugebrev fortsætter sidste års bestræbelser på at kortlægge de danske business angels og deres færden i erhvervslivet. Vi tager et lille skridt videre her. Vi identificerer de mest opkøbsivrige, og de angels som præsterer de største finansielle afkast

De 25 business angels i Økonomisk Ugebrevs årlige kortlægning havde sidste år finansielle aktiver for 1,68 mia. kr., svarende til en gennemsnitlig finansiel investering på 67 mio. kr. To personer i opgørelsen stod samlet for over en tredjedel af dem totale investering, nemlig Jacob Christian Nielsen med 374 mio. kr. gennem det 100 procent ejede selskab Kinondo Invest, og Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen med 358 mio. kr. gennem det 33 procent ejede Chrispa ApS.

Samlet havde de 25 business angles en bogført egenkapital på 1.403 mio. kr., og deres finansielle afkast landende på 144 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig forretning på solide 10 procent.

Høje afkast

Selvom opgørelsen af aktiviteten hos de danske business angels er behæftet med stor usikkerhed, tyder meget på, at den mest opkøbsivrige de seneste år har været Ivan Bjerg Larsen, og at hele fire angels på top 25-oversigten sidste år præsterede finansielle indtægter på over 20 mio. kr.

Johnnie Helge Bloch Jensen, der ejer Corporate Capital, hentede sidste år finansielle indtægter på hele 42 mio. kr. Hans selskab har en bogført egenkapital på 50 mio. kr., men sidste år blev de finansielle aktiver øget med hele 280 procent til 52 mio. kr. Han har de seneste år blandt andet opkøbt betydelige ejerandele i Sitetrader ApS, Neuroplastic ApS, Match-Online A/S og Copenhagen Robots ApS. Kun Match-Online synes ved årsskiftet at have en vis forretningsmæssig aktivitet. En engangsindtægt på godt 40 mio. kr. blev ifølge regnskabet skabt ved salg af virksomhed.

Tommy Bøgehøj Nielsen præsterede et finansielt overskud sidste år på 26 mio. kr., baseret på finansielle aktiver på 13 mio. kr. Eneste oplyste kapitalandel er i Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding, som blev etableret sidste år. Endelig præsterede Toke Lindholm Hølledig gennem det 33 procent ejede Frej ApS sidste år et finansielt resultat på 25 mio. kr.

Tidligere adm. direktør for Allerejede DG Media, Kristian Lautrup-Nielsen, har med ildhu kastet sig ud i sin nye karriere som business angel. han har på knap to år investeret i fire selskaber, nemlig Ag Analytics, Abildhauge A/S, Crowdio og hans eget ejendomssleskab Lautrup Properties. De finansielle aktiver er bogført til knap 25 mio. kr., og hans bogførte egenkapital er 23 mio. kr. Om Ag Analytics oplyses i regnskabet, at selskabet hjælper virksomheder ”med at sikre relevans, præcision og retning i forhold til data og analyser, så vores kunder kan forbedre deres indtjening og effektivt udnytte deres vækstpotentiale.” Det oplyses, at selskabet har fået kunder som Santander Bank i Tyskland og supermarkedskæden Globus i Rusland.

Mest aktiv med at gå ind i nye virksomhedsprojekter har uden sammenligning været Ivan Bjerg-Larsenvia selskabet I.B-L Holding A/S, som er gået ind i hele otte selskaber de seneste år. Blandt andet Nupo, Wallin Shoes og Juicorganic ApS. Efter underskud sidste år på 7 mio. kr. har ejerne indskudt ny kapital for 45 mio. kr., hvorved egenkapitalen er genetableret på 44 mio. kr.

MWL