Efter en relativt svagt 2015 som corporate finance-rådgivere ser FIH Partners ud til at komme stærkt igen i 2016. Markedet for corporate finance-rådgivere har det seneste år været præget af ganske mange små transaktioner, men få rigtig store. Det har ramt de nålestribede rådgivere.

De såkaldte League Tables over rådgivere med flest transaktioner fra Mergermarkets viser, at de store revisionshuse ligger øverst – sammen med FIH Partners. Den aktuelle status i 2016 fra Mergermarket, som indsamler data til League Tables, viser med al tydelighed, at der har været meget begrænset aktivitet med større M&A-transaktioner. I en enkelt eller to større transaktioner med dansk sælger eller køber har der været nogle få store udenlandske finanshuse, nemlig Citi, Jefferies og Lazad. Ingen af de traditionelle nålestribede danske rådgivere, som tager sig af store handler, har i nævneværdig grad været på banen. Handelsbanken og Carnegie er noteret for hver to transaktioner i år. Transaktionernes beløbsmæssige størrelse er ukendt, da disse ofte ikke indrapporteres af fortrolighedshensyn.

Mens PwC sidste år toppede ranglisten på antal transaktioner, lige foran Deliotte, er billedet skiftet lidt i år: Her ligger Deloitte lige foran FIH og PWC. Målt på antal transaktioner har den private rådgiver Clearwater også placeret sig i topgruppen, hvilket igen afspejler, at de fleste transaktioner i år har været relativt små.

I 2015 genindtog Danske Bank Corporate Finance igen en solid placering som fjerdestørste rådgiver, målt på antal transaktioner. Men som noget nyt var der også øget aktivitet hos flere af de private, selvstændige mindre rådgivere, som Clearwater, M&A International (Audon), Atrium Partners og Nordic M&A.

På FIH Partners referenceliste oplyses, at de har ydet rådgivning på blandt andet PKA’s og Kirkbis køb af halvdelen af Burbo Bank Extension, har væ-ret rådgver for aktionærerne i IPO’en af Scandinavian Tobacco Group, Novos delvise køb af Synlab og formidling af vækstkapital til GoMore. På PwC’s referenceliste oplyses om en rådgiverrolle i Faaborg-Midtfyn Kommunes salg af to mindre energiselskaber til Energi Fyn, og af salg af DK-Foods til Maj Invest Equity. Hertil kommer rådgivning om salg af Edlund til KMD, og Erhvervsinvests salg af Mejerigaarden (Premiere Is) til Unifood.

Danske Bank præsterede flot aktivitetsfremgang inden for corporate finance-rådgivning sidste år, efter en årrække med vanskeligheder med at få denne forretning op i gear. Ligesom for Nordea synes det for Danske Bank er have været svært at manifestere sig som stor corporate finansrådgiver, da de små transaktioner ofte håndteres billigere af de mindre specialiserede rådgivere eller af revisionshusene. Og de store transaktioner med international rækkevidde ofte går til de store udenlandske finanshuse.

Som det fremgår af Mergermarkets opgørelse formåede Danske Bank at være med som rådgiver på ti transaktioner sidste år, med det højeste registrerede transaktionsbeløb. Men til gengæld har Danske Bank i år endnu ikke registreret nogen rådgivningsopgaver hos Mergermarket.

Sidste efterår forfremmede Danske Bank Christian Blinkenberg og Christian Lindholm til nye chefer for den danske corporate finance-afdeling. Stillingen havde været ledig siden januar, hvor Jesper H. Hansen forlod banken. Christian Blinkenberg og Christian Lindholm var uformelle chefer for afdelingen i det meste af 2015, og de to nye chefer har angiveligt spillet en stor rolle i den stigende aktivitet hos Danske Bank sidste år.

Læs hele udgivelsen her