Danmarks største pengeinstitut, Danske Bank, venter i 2016 et stagnerende til faldende marked for danske bankers udlån til erhverv. En dansk økonomi, der snegler sig afsted, giver ikke grund til mere optimisme, vurderer Niels Bang-Hansen, der er Danske Banks Head of Business Banking i Danmark i dette interview med Økonomisk Ugebrev. Han understreger dog, at Danske Bank igen i år venter at øge andelen af markedet for lån til erhverv.

På den baggrund vil realkredittens udlån til erhverv således også igen i 2016 vokse mere end bankernes, set under et, forudser han. Med den forventning står Danske Bank i en vis modsætning til flere mindre pengeinstitutter, der i 2016 satser på en trendvending, der indebærer, at bankudlån til erhverv igen kan vokse lige så meget som realkreditudlånet.

Niels Bang-Hansen, hvad er baggrunden for fremgangen i Danske Banks udlån til erhverv i 2015? ”Det er først og fremmest lykkedes os at vokse i et faldende marked, fordi vi gennem 2015 har tiltrukket en række nye mellemstore virksomheder. Derudover har det også spillet positivt ind, at der hver måned i 2015 kom over 1000 nye erhvervskunder til banken, og at vi lykkedes med at øge forretningsomfanget med flere af vores eksisterende kunder.

Ligger der en særlig strategi eller målsætning bag? ”Vi har igennem 2015 haft en ambition om tiltrække nye erhvervskunder og navigeret efter en fokuseret akkvisitionsstrategi. Men frem for alt er fremgangen et resultat af, at vi igennem de seneste år har arbejdet vedholdende med at forbedre kundeoplevelsen og blive en mere åben og imødekommende erhvervsbank. Vi tror selv, at vores attraktive og pristransparente kundepakker, decentrale organisation med stor lokal beslutningskraft samt paletten af innovative MobilePayerhvervsprodukter er hovedforklaringen på væksten blandt de mindre kunder. Og de ser det helt sikkert også som en fordel, at de i dag selv vælger, om vores dialog og møder skal foregå i vores fysiske filialer eller via vores digitale kanaler. Hvad de større kunder angår, er vi frem for alt blevet bedre til at inddrage vores mange specialister på de mest relevante tidspunkter i kundedialogen, hvilket har betydet, at de større virksomheder har fået styrket deres oplevelse af, at vi imødekommer deres stadig mere komplekse og specialiserede behov.

Hvilken rolle spiller den afdæmpede konjunkturudvikling? ”Den betyder meget for udviklingen i bankernes samlede erhvervsudlån. For når økonomien næsten står stille, er virksomhedernes lyst til at investere meget begrænset og dermed også deres efterspørgsel efter banklån. Hvis vi skal øge vores erhvervsudlån i en tid som denne med kun svag økonomisk vækst, har vi derfor kun to muligheder: Vi kan øge forretningsomfanget med vores eksisterende kunder (delekunder), og/eller vi kan tiltrække nye erhvervskunder. Det er klart, at når de fleste banker mærker faldende voluminer* med deraf pres på indtægterne, giver det øget konkurrence. Det oplever vi også i Danske Bank, hvor vi går efter at skabe den bedste kundeoplevelse, samtidig med at vi naturligvis fortsat har fokus på at sikre en tilfredsstillende kreditkvalitet.

Hvordan vurderer I, at jeres markedsandel på dette område har udviklet sig? ”Vi har øget markedsandelen på erhvervsudlån i 2015, som nu er omkring 20 procent.

Hvordan forventer I, at erhvervsudlånet og markedsandelen på dette område vil udvikle sig i 2016? ”Vi forventer et fladt eller faldende marked for danske bankers samlede erhvervsudlån, men vi har også i år en ambition om at øge vores erhvervsudlån og dermed vores markedsandel. Vi har i Danske Bank kapitalstyrken samt kreditkompetencerne til at understøtte virksomhedernes vækst- og investeringsplaner og vil meget gerne være med til at finansiere og understøtte væksten i samfundet.

Er perioden, hvor realkredittens udlån til erhverv voksede mere end bankernes, ved at være overstået? ”Nej det er ikke umiddelbart vores vurdering. Realkredittens udlån til erhverv vil formentlig vokse lidt i 2016 grundet stigende priser på markedet for erhvervsejendomme flere steder i landet. Og vi forventer som sagt et fladt eller faldende marked for danske bankers samlede erhvervsudlån.

Ser I nogle bestemte overordnede tendenser i nutidens eller fremtidens marked for bankudlån til erhverv? ”Så længe økonomien snegler sig af sted med svag vækst, vil virksomhederne være tilbageholdne med at investere, og derfor vil der i år være pres på bankernes samlede erhvervsudlån. Vi har altså brug for, at dansk økonomi kommer op i omdrejninger, så virksomhederne får mod på at investere og efterspørge lån i banken igen. Bankerne ligger generelt inde med masser af kapital, som de hellere end gerne vil låne ud af for at understøtte væksten i dansk økonomi. Det gælder som sagt også for os i Danske Bank, og vi håber derfor, at virksomhederne snarest muligt får mod på at investere igen. Vi står klar til at have en dialog med såvel eksisterende som nye kunder, der har behov for adgang til enten bank- eller realkreditlån.”

Læs hele udgivelsen her