Endnu mere fokusering og besparelser er vejen frem for store danske virksomheder. Det fremgår af en gennemgang af de strategier, som en række af dem har fremlagt i 2015 og begyndelsen af 2016.

Blandt de største danske virksomheder har Lundbeck, Rockwool, Nilfisk, NKT Cables, Grundfos og Arla præsenteret nye strategier i 2015, mens TDC og Carlsberg har varslet fremlæggelsen af nye strategier i begyndelsen af 2016. Strategierne er typisk tre-femårige, rækker dermed frem til 2020-2018 og afløser ofte strategier, der har dækket perioden 2010-2015. Adskillige af strategierne for 2015 indeholder en række typiske elementer:

1) Besparelser. Først og fremmest satser de store virksomheder på endnu flere besparelser og effektiviseringer. Efter at de fleste af dem allerede har været igennem adskillige sparerunder, er der skåret ekstra hårdt i 2015 og begyndelsen af 2016. Rockwool har i 2015 varslet, at antallet af ansatte skulle ned med 500, mens Lundbeck ville af med 1000 medarbejdere og i alt spare 3 mia. kr. om året. Virksomhederne regner ofte med at kunne opveje et faldende antal medarbejdere i forhold til omsætningen med mere digitalisering og automatisering.

2) Forenkling. En del selskaber skaber overnationale strukturer, som afløser de gamle landeorganisationer; de vil typisk være ”mindre komplekse”. Et eksempel er NCC, som i en ny strategi fra 2015 har afskaffet sin danske entreprenørorganisation NCC Construction Denmark

3) Mere kontrol. Parallelt med indførelsen af ”mindre komplekse” strukturer satser mange store virksomheder fortsat på at få bedre greb om deres distributionsnet ved at opkøbe forhandlere og importører eller ved – sådan som Pandora har varslet det i en plan fra januar 2016 – først og fremmest at satse på ekspansion ved hjælp af butikker, der nøje følger koncepter, som er fastlagt af hovedsædet.

4) Fokusering. Stort set alle de store virksomheder satser endnu mere snævert på bestemte produkter eller tjenesteydelser. Arla vil ifølge sin nye strategi satse på otte udvalgte produktkategorier, Lundbeck vil satse på færre produkter. Grundfos vil ”fastholde globalt lederskab i udvalgte produktsegmenter gennem skarp prioritering”. Det skal give pumpekoncernen en mere klar retning for innovation og marketing. Der er dog virksomheder, som udgør undtagelser fra fokuseringsstrategien: Pandora udvider for eksempel gradvist sortimentet med nye smykketyper. For at kunne vokse har Nilfisk i en ny strategi besluttet at gøre mere ud af det såkaldte mellemsegment for rengøringsmaskiner. Virksomheden har tidligere har koncentreret sig om det øverste segment.

5) De virksomheder, der har præsenteret strategier, også typisk på et færre – eller andre – geografiske områder end tidligere. Rockwool vil således have mere fokus på USA og Europa og mindre på Asien, Lundbeck vil skrue ned i Europa og op i USA, mens Arla generelt skal være mere internationalt, hvilket i første omgang betyder, at mejeriselskabet især satser i USA og Nigeria.

6) Strategierne trækker overordnet set i retning af, at organisk vækst bliver prioriteret højere på bekostning af opkøb og fusioner, som dog stadig udgør en væsentlig del af strategien i visse virksomheder. Arla lægger for eksempel mere vægt på organisk vækst i sin nye strategi. At der skal satses mere på organisk vækst i fremtiden er i overensstemmelse med den strategi, som mange af Danmarks største virksomheder har fulgt i de seneste år: Der har været talt en del om opkøb, men der er set over de seneste år ikke gennemført så mange af dem.

7) Overordnet skal de nye strategier medføre en bedre indtjeningsevne. Det er stadig typisk, at de skærpede målsætninger sættes for ebit-driftsmarginen, men det bliver stadig mere almindeligt, at det centrale mål bliver gjort op i afkast af den investerede kapital (Return on Invested Capital). NKT Cables vil for eksempel ifølge sin nye strategi opnå en ROIC på 15 procent, mod de anslåede 7 procent for 2015.

Endnu flere besparelser, endnu mere fokusering samt kontrol og endnu mere opmærksomhed på effektiv kapitaludnyttelse er alt i alt typisk for de strategier, der er lagt frem i 2015.

Disse prioriteringer vil sandsynligvis komme til at spille en større rolle end vækst i de nye strategier, som Carlsberg og TDC ventes at præsentere i begyndelsen af 2016, selv om begge selskaber ikke blot er pressede af stagnerende indtjening, men også af lave eller negative vækstrater.

Mens 2015 har budt på en række nye strategier fra nogle store danske virksomheder, har det også været året, hvor etablerede strategier i andre virksomheder er blevet stærkt udfordrede, uden at der er lagt op til egentlige strategi-ændringer.

Et eksempel er A.P. Møller-Mærsk, hvor datterselskabet Maersk Line er hårdt ramt af global økonomisk afmatning og aftagende vækstrater i Kina, og hvor Maersk Oil ikke blot risikerer at miste en stor del af sin produktion, men også er påvirket af stærkt faldende oliepriser. I 2016 bliver det ikke mindst spændende at se, hvordan det store konglomerat klarer disse udfordringer.

Læs hele udgivelsen her