Den stigende aktivitet inden for mindre M&A-transaktioner synes at begunstige de mindre, selvstændige corporate finance-rådgivere. Eksempelvis øgede Clearwater International omsætningen med næsten 50 procent til 62 mio. kr. FIH Partners er blevet overtaget af seks partnere, men selskabet er fortsat stemmekontrolleret af FIH.

Et af landets førende uafhængige corporate finance-rådgivere, FIH Partners, er blevet delvist solgt til partnerne i firmaet. FIH har stadig en kontrollerende stemmeandel, men har nedbragt sin ejerandel til 5 procent. Rådgiverselskabet er overtaget af Kim Bøttkjær sammen med seks andre partnere. Ejerskiftet skete sidste efterår, og meget tyder på, at FIH Partners ikke har lidt under det nye ejerskab.

Opgørelserne fra Mergermarket viser, at FIH Partners fortsat har en førende position inden for M&A-transaktioner med lidt mere tyngde. I det aflagte regnskab for 2015 oplyses omsætningen til 45 mio. kr., med et driftsresultat på 38 mio. kr. Ifølge regnskabet for FIH i 2014 præsterede FIH Partners en omsætning på 107 mio. kr. med et overskud på 15 mio. kr. Så umiddelbart er der ændret på partneraflønningen efter ejerskiftet.

Det øgede antal mindre M&A-transaktioner synes at have gavnet underskoven af mindre, selvstændige M&A-rådgivere, som antageligt tager anderledes ”rimelige” rådgivningshonorarer end de store ,nålestribede rådgivere. Eksempels Clearwater International øgede sidste år omsætningen til 62 mio. kr., mod 42 mio. kr. året før, altså næsten en fremgang på 50 procent. Personaleomkostninger steg fra 16 til 19 mio. kr. og driftsresultatet blev fordoblet fra 15 mio. kr. til 29 mio. kr.

Også Atrium Partners næsten fordoblede omsætningen sidste år, fra 18 mio. kr. til 32 mio. kr., hvilket var den højeste aktivitet i mindst fem år. Bundlinjen blev et plus på 2 mio. kr. mod samlede underskud før skat på 22 mio. kr. i den seneste femårsperiode. Adm. direktør Jan Davidsen skriver blandt andet i årsberetningen, at ”den fortsat positive udvikling i de makroøkonomiske forhold sammenholdt med relativt høje multipler på børsnoterede virksomheder, høj likviditet og favorable lånevilkår, betydelig investerbar kapital hos kapitalfonde samt en stigende optimisme hos beslutningstagere i virksomhederne medførte en pæn stigning i det danske M&A marked. I dette marked agerede Atrium Partners som rådgiver i salget af eksempelvis Daloon, Labflex, Knudsen Køling, Trackunit, PCH Engeneering, AM3D, Haahr Benzin og CDRator. ”

Endnu foreligger kun et 2014-regnskab for den mindre rådgiver Nordic M&A, som dog præsterede en omsætning på 21 mio. kr. i 2014. Heller ikke M&A International (Audon) har endnu aflagt 2015-regnskab. Selskabet havde en bruttofortjnete på 12 mio. kr. i 2014, men må antages at have præ-steret øget aktivitet sidste år, jævnfør antallet af transaktioner i Mergermarkets opgørelse.

Overordnet synes det at være billedet, at de store danske corporate finance-rådgivere, som SEB, Danske Bank, Nordea og Handelsbanken er hårdt pressede på grund af få store transaktioner. Til gengæld synes de mindre, uafhængige rådgivere at have god medvind. Det kan blandt andet skyldes, at mange SMV-virksomheder ikke ønsker, at deres bankforbindelse er blande ind i transaktionen, for at holde alle interesser adskilte.

Blandt andet skal Danske Banks nye hold i år vise, at succesen i 2015 ikke var en engangsoplevelse: I årsrapporten for 2015 skriver Danske Bank, at ”Corporate Finance won several key mandates, including the sale of Fortum’s Swedish energy distribution business, the IPOs of NNIT and Nobina and the acquisition of Mols-Linien by Polaris.”

Læs hele udgivelsen her