Leasing stabiliserer sig nu på højt niveau

Efter næsten frem år med massiv vækst på leasingområdet tyder tallene nu på en vækstpause. Væksten er altså stoppet, men aktiviteten ser umiddelbart ud til at stabilisere sig på et meget højt niveau. Kun landbrugsområdet viser fortsat tegn på høj vækst.

På mindre end fem år er det lykkedes for leasingbranchen at fordoble aktiviteten i form af nye kontrakter. Det betyder, at vi nu er oppe på et årsniveau på 46-47 mia. kr. – mod omkring 25 mia. kr. for fem år siden. Det er stadig materiel på hjul, der er det altdominerende aktiv, når vi taler om leasing. Det omfatter personbiler, lastbiler og varebiler og disse områder udgør tilsammen omkring 70 procent af leasingmarkedet.

Men når vi nu ser tegn på, at den massive fremgang er ved at gå i stå, så kan man ud af de mere detaljerede tal se, at der er tale om en helt generel opbremsning. Og opbremsningen kom vel at mærke før der kom debat om nye registreringsafgiftsregler og inden debatten om stramning af leasingregler for personbiler. Kun landbrugsområdet har umiddelbart fortsat høj vækst. Det kan meget vel hænge sammen med, at priserne på flere landbrugsprodukter er steget efter i en periode at have ligget ekstremt lavt.

Læs også:  Factoring-branchen øger væksten og slår alle rekorder

Afmatning kom reelt først i slutningen af 2016 og begyndelsen af i år, og det betyder at 2016-regnskaberne for de enkelte leasingselskaber stadig er for en periode, hvor væksten kørte i det høje gear. Markedet er fortsat præget af tre meget store aktører. Det er først og fremmest i selskaberne Danske LeasingNordea Finans og Jyske Finans. Tilsammen dækker de tre aktører mere end halvdelen af hele det danske leasingmarked.

Når det gælder 2016 i forhold til 2015, så er vinderen helt klart Danske Leasing, der både havde en markant fremgang i aktiviteten på omkring 17 procent, og i resultatet en massiv fremgang på 54 procent før skat til 258 mio. kr. Også hos Jyske Finans steg omsætningen lige så meget – 17 procent – men her betyder markant større nedskrivninger, at der er et lille fald i overskuddet før skat på 11 mio. kr. til 329 mio. kr. Det er dog stadig et højere beløb end hos Danske Leasing. Derimod var der ikke tilfredshed hos Nordea Finans med året, der gav en mindre tilbagegang på både indtægterne og resultatet før skat, der landede på 234 mio. kr. og dermed det laveste beløb de seneste fem år.

2016-regnskabet viser stadig var massiv vækst i aktiviteten, og viser dermed endnu ikke, hvordan selskaberne klarer sig nu, hvor der ikke længere er tale om øget aktivitet. De kommende regnskabstal vil afsløre, hvem der er bedst til at håndtere skiftet fra meget stor vækst til en udfladning.

Direktør for brancheforeningen Finans & LeasingChristian Brandt tager afmatningen forholdsvis roligt. ”Der må jo være en grænse for, hvor længe vi kan se de meget høje vækstrater der har været de tidligere år, og når vi ser på det niveau det lige nu er stabiliseret på, så behøver vi bestemt ikke at tude,” siger han. ”Kan vi bibeholde det nuværende niveau, så er det bestemt også flot,” siger han.

”En mulig forklaring på den udfladning vi nu ser, er, at det store efterslæb, der tydeligt var i investeringer efter finanskrisen, måske nu er fyldt op, og hvis det er tilfældet, så er det meget naturligt at væksten stopper,” siger Christian Brandt. Et af de områder der fylder særdeles meget i leasingaktiviteterne er leasing af personbiler. Her blev der i forbindelse med de nye regler for registreringsafgift indført flere stramninger.

I praksis er der dog endnu ikke tal for området efter at de nye regler er indført, og derfor er det svært at se, hvilken effekt ændringerne får. ”Vi kan må-ske se nogle forskydninger i første omgang, men jeg tror ikke der kommer særlig stor varig effekt på leasing af personbiler som følge af de nye regler,” siger Christian Brandt. Udover at de seneste tal for branchen altså viser, at den massive fremgang nu er stoppet, så har det seneste år, ifølge Christian Brandt, også været præget af stabilitet blandt udbyderne. ”Der er ikke kommet nye aktører på banen,” siger han.

Ejlif Thomasen

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her