Bankerne forsøger at tiltrække kunder til Private Banking-afdelingerne med alskens sociale events, fra kørekurser med Porsche til østersjagt. Men det er bare ikke det, bankkunderne lægger mest vægt på. Faktisk vægter events som koncerter, teaterture, golfturneringer, rejser og foredrag lavest for bankkunderne, men både banker og kunder opfatter det som en obligatorisk del af Private Banking.

Økonomisk Ugebrevs survey med 700 svar fra velhavende danskere viser, at kun 9 procent anser ”events, rejser og foredrag” som meget vigtige, mens langt flere – 50 procent – anser omkostningerne ved at være Private Banking-kunde som meget vigtige. Næstflest – nemlig 44 procent – anser høje investeringsafkast som værende meget vigtige. På de næste pladser efter vigtighed kommer ”adgang til personlig rådgivning fra egentlige eksperter”, ”adgang til indsigtsfulde aktieanalyser” og ”personlig rådgivning om hele privatøkonomien”.

I bunden af prioriteringslisten kommer så faglige seminarer og events. Men Økonomisk Ugebrevs survey viser også, at de enkelte banker gør meget for at tilbyde sociale arrangementer for deres kunder. I det følgende gennemgår vi nogle af de skriftlige svar, som fremgår af det gennemførte survey om events og karakteren af dem.

Flest kommentarer om events drejer sig om foredrag om investeringsrelaterede emner, blandt andet om ETF’ere, international økonomi, udsigten på aktiemarkederne, shorthandel, skatteoptimering og om pensionsforhold. Af de mere sociale events nævnes middage i relation til faglige arrangementer, men bestemt også rene sociale events, hvor bankfolkene møder deres kunder, og velhaverkunderne møder ligesindede.

Som eksempel på rent sociale events nævnes kørekursus med Porsche, teaterpremierer, koncerter i musikhus, operaaften med fagligt indlæg, fodboldkampe i udlandet, golfturneringer, biograftur med børn og børnebørn, minitriatlon, østersjagt og fasanjagt. Af konkrete arrangementer nævnes Søs EgelindHindsgavl Slot, inklusive middag. Adele-koncert i Jyske Bank Boxen. Sportscar Event Jyllands-ringen. Fodboldkampe i Parken samt Hamburg i Sky Box. Invitation til Wallmanns, og Korsbæk på Bakken.

Marlene Nørgaard fra Danske Bank vurderer, at events og sociale arrangementer for Private Banking-kunder er blevet en fast del af tilbuddet.

Men hun vurderer også, at de sociale events kun værdsættes virkeligt af kunderne, hvis de i øvrigt synes, at grundprodukterne omkring rådgivning er i orden.

Vigtige omkostninger
Økonomisk Ugebrevs survey viser overraskende, at omkostninger vægtes højest af en stor andel af kunderne. Det kan dels skyldes manglende gennemsigtighed om, hvad man som bankkunde faktisk betaler, eller utilfredshed med de aktuelle priser. Som det fremgår af analysen, er der forskel på bankernes prissætning. Bemærkelsesværdigt fremhæves ingen banker for at have rådgivet om investeringer med et overnormalt godt investeringsafkast.

Ofte vil investeringsrådene mere blive indrettet efter den enkelte kundes livscyklus, så risikoen nedtones for ældre, mens de yngre kan tage en højere aktieandel. Grundlæggende er der grund til at tro, at investeringsrådene ligger tæt op at de enkelte banker kapitalforvaltningsafdelinger, som også rådgiver de bagvedliggende investeringsforeninger. Typisk er der ingen af dem, der adskiller sig meget fra benchmark, hverken i positiv eller negativ retning.

Nogle Private Banking-kunder får jævnligt tilbud om events, men afslår. En skriver: ”Jeg ser det som et fordyrende statussymbol.” En anden skriver: ”Events er lidt uinteressante, da det er investering, der handler om. Og det er der, pengene skal bruges.”

Og så er der også denne kommentar: ”Jeg bliver aldrig inviteret til noget, og det er en skam.”

Læs hele udgivelsen her