Store danske selskaber nedskriver for tiden deres værdier som aldrig før. Det sker i takt med, at de nu erkender, at deres eksistensgrundlag er under grundlæggende forandring. Den New Normal, som de har oplevet efter finanskrisen i 2009 og indrettet sig efter, afløses stadig mere tydeligt af en anderledes New Normal 2.0.

I løbet af de seneste måneder har danske rederier, olievirksomheder, televirksomheder og virksomheder, der er engageret i blandt andet Rusland og Kina, skåret tilsammen mindst 65 mia. kr. af værdien af deres bogførte aktiver. Markedsværdien af mange af aktiverne er faldet, og forretningsudsigterne er forringede.

Langt over halvdelen af det store beløb er offentliggjort i de seneste uger – heriblandt nogle af de største nedskrivninger i dansk erhvervsliv nogensinde – samtidig med, at der er opstået alvorlig tvivl om mange af de børsnoterede virksomheders markedsværdi med alvorlige kursfald til følge. De betydelige nedskrivninger er et symptom. Foreløbig kan man se nedskrivningerne som et udtryk for, at virksomhederne nu officielt har opgivet troen på, at det globale marked hurtigt ville vende tilbage til, hvad man kan kalde en New Normal 1.0. Sådan er det ikke gået: – Olie- og råvarepriserne har ikke rettet sig så hurtigt som det først blev ventet efter det første chokagtige fald i efteråret 2014, men er tværtimod gået endnu længere ned. Det har ramt A.P. Møller-Mærsk og Dong Energy.

– Den afmatning af væksten, virksomhederne oplever på det kinesiske marked er fortsat. Det har ramt blandt andre NKT og Carlsberg.

– Andre af de lande, som indtil for et par år siden blev kaldt vækstmarkeder, Brasilien, Rusland og Sydafrika, er kommet ind i tilbageslag, som det nu er svært at se en ende på. Det har ramt Carlsberg.

– Teleselskaberne i Danmark har ikke fået den konsolidering af markedet, som de havde håbet på, og som skulle gøre konkurrencen mindre bidsk. Det har ramt TDC.

– For bankernes vedkommende betyder udsigten til lave renter i endnu længere tid nu, at der kan stilles spørgsmålstegn ved værdien af en del af deres forretninger. De massive nedskrivninger kan ses som udtryk for at virksomhedernes ledelser har opgivet ønsketænkningen. Men nedskrivningerne betyder også mere prosaisk, at mange og store investeringer rent faktisk ikke vil give den gevinst som virksomhederne havde håbet.

Nedskrivningerne står dermed som et udtryk for, at mange bestyrelser og topchefer ikke har satset rigtigt de forgangne år. Det er naturligvis en bagklog konstatering, og mange ledelser kan – ligesom mange bankchefer gjorde det efter finanskrisen – henvise til, at de er blevet overrumplet af begivenheder, som ingen, eller kun outsidere, havde varslet. Det kan være, men det gør ikke tabene mindre smertelige og reelle. Nedskrivninger, der gøres op i mange milliarder, er ikke bare bogholderi men stærke udtryk for forandringer til det værre af virksomhedernes eksistensgrundlag og fremtidsudsigter. Og altså forandringer, som der ikke i forvejen blev taget tilstrækkeligt højde for.

Med nedskrivningerne er der selvfølgelig også nu lagt et nyt grundlag i mange virksomheder. Forringelsen af kapitalgrundlaget vil i sig selv gøre det lidt lettere at opnå et pænt afkast af den investerede kapital i fremtiden. Samtidig forsøger mange ledelser nu også at gøre deres virksomheder mere agile, altså mere parate til hastig forandring. De gør det først og fremmest ved at skære yderligere i de faste omkostninger og yderligere forsigtighed med investeringerne. Det er en velprøvet recept, som i disse måneder bliver anvendt af tusinder af virksomheder verden over, som det fremgår her .

Men hvis man skal dømme efter den seneste kursudvikling for aktierne i selskaber som TDC og A.P. Møller-Mærsk oplever investorerne nu også selskabernes ledelser som lidt rådvilde. De strategiske signaler er ikke helt overbevisende. Kan disse selskaber investere klogt i fleksibilitet, forandring og tilpasning, så de også snart er parat til at forandre endnu en gang, når New Normal 3.0 pludseligt melder sig?

Læs hele udgivelsen her