Årets BørsmæglerRating af obligationsmæglere er historisk for Nordea. Men desværre for banken til den negative side: Nordea har meget stolte traditioner som obligationsmægler. Helt tilbage fra Unibank-tiden har banken vundet obligationsmægler-ratingen talrige gange. I år får banken sin hidtil dårligste karakter. 3,2 på skalaen fra 1 til 5 rækker kun til en femteplads. De specifikke karakterer vidner om, hvor hunden ligger begravet. Bankens analytikere er fremdeles højt agtede, og på analysedelen ligger man helt op imod. Men de gode analyser hjælper ikke meget, hvis man ikke også kan stille skarpe priser. Og her falder Nordea klart igennem og får dårligste karakter af alle, når det gælder de særdeles vigtige realkreditobligationer.

Ligeledes ligger Nordea i bund, når det gælder direkte rådgivning over for kunderne og daglig sparring. Gennemsnitligt er dette ganske vist ikke det vigtigste for kunderne. Men her dækker gennemsnittet over en stor spredning: For nogle er denne kontakt med en mægler meget vigtig, mens den for andre er ligegyldig. Peder Birkebæk Bach, head of Sales & Research Denmark i Nordea Markets, antyder i en skriftlig kommentar, at det ikke er bankens vilje til at investere i en mæglerfunktion, der mangler, men at der har været nogle uhensigtsmæssige forhold på personalesiden. “Det er naturligvis utilfredsstillende med faldet i karakteren for Nordea i Økonomisk Ugebrevs Børsmægler-Rating. I analysen hæfter jeg mig ved de gode takter på analyse-området. Men vi er naturligvis ikke tilfredse med de områder, hvor vi bliver vurderet lavt. 2015 har været kendetegnet ved volatile markeder og ændrede markedsvilkår, blandt andet drevet af regulatoriske forhold. På baggrund af dette har vi foretaget ændringer i trading- og salgsorganisationen, der netop har til formål at sikre en forbedring på disse områder. Jeg er overbevist om, at vi vil se en positiv effekt af disse tiltag set med kundernes øjne,” skriver Peder Birkebæk Bach.

På anden- og tredjepladsen i obligationsratingen finder man henholdsvis Danske Bank og Nykredit Bank, der har nogenlunde samme profil over for kunderne.

De dækker hele brættet, men dog stadig således, at Danske Bank praktisk talt ikke har nogen huller på sin kundeliste; det er den mægler, alle kender. Det er også de to banker, der sammen med Sydbank er bedst til at stille skarpe priser på statsobligationer. Det er et felt hvor f.eks. Jyske Bank har valgt kun at tage lidt risiko på bøgerne og derfor en dårlig karakter.

Danske Banks klare mål er næste år at overtage Jyske Banks plads helt i toppen af den samlede rating, understreger Jacob Lester, Head of fixed income and derivates. ”Vi er naturligvis glade for igen i år at ligge i toppen af undersøgelsen, da det understreger, at vores kunder oplever, at vi leverer værdi. Vores klare mål er dog at blive endnu bedre. Vi har en ambition om at være det største fixed income-hus i Danmark, og med de mest tilfredse kunder. Alle strategiske tiltag, vi foretager, peger mod den målsætning, og derfor håber vi naturligvis også, at vi kan tage skridte op til førstepladsen næste år,” udtaler han. Nykredit Bank har ikke ønsket at udtale sig om BørsmæglerRatingen.

På fjerdepladsen får SEB ikke imponerende karakterer for at stille skarpe priser, hverken på den eller den anden type obligationer. Men på dette punkt er man ikke så sårbar som f.eks. Danske Bank og Nordea, for selv om man ønsker at handle med både store og små kunder, gør man sig ingen illusioner om at være i stand til at dække hvert behov hver dag. Bo Michael Andersen, Head of Markets i SEB København, siger: ”Jeg har umiddelbart svært ved at forholde mig til de overordnede karakterer, set i forhold til karaktergivningen på de specifikke områder i undersøgelsen samt øvrige surveys, vi modtager på obligationsområdet. For så vidt angår de specifikke karakterer, noterer jeg mig dog med tilfredshed, at SEB fastholder sit solide forspring på skriftlige analyser, samt at vi fortsat opnår betydeligt bedre karakterer på den kundespecifikke rådgivning. Dette er områder, som traditionelt har været, og fortsat vil være, fokusområder for SEB. Vi ligger ikke forrest i feltet, når det kommer til prisning, og det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på og arbejder på.”

Læs hele udgivelsen her