Kommentar: Nykredits plan om at blive børsnoteret begynder nu for alvor at slå revner. Hvad der startede som nogle dønninger omkring de udmeldte bidragsforhøjelser udviklede sig siden til stormvejr og er nu blevet en ødelæggende orkan. Hvad der skulle være koncernchef Michael Rasmussens storstilede plan for at føre Nykredit ind i det finansielle establishment, med fast gang på de bonede gulve i de internationale finanscentre, ser nu ud til have udviklet sig til en enorm destruktion af værdier for Nykredit.

Tusindevis af kunder forbereder at droppe deres lån hos Totalkredit/Nykredit. Samarbejdsbankerne i Totalkredit udnytter nu Nykredits svaghed ved at underbyde Totalkredits nye, højere bidragssatser. Og endelig står Nykredit og koncernchef Michael Rasmussen nu til at score under gulvhøjde i kommende imagemålinger og omdømmeundersøgelser. Er det noget, som nye investorer i en kommende børsnotering vil synes er attraktivt? Svaret er et rungende nej.

Groft sagt er Nykredit ved at krakelere, og det vil ingen investere i. Faktisk er vi formentlig meget tæt på det punkt, der hedder ”The Point of No Return”. Altså hvor det er for sent for Michael Rasmussen at trække i land ved at tilbagerulle de planlagte bidragsforhøjelser. Faktum er, han allerede har igangsat en ødelæggende bølge af værdidestruktion: For det første: Mister Totalkredit/Nykredit eksisterende kunder svarende til blot de 35.000 kunder i Facebook-gruppen af kritiske interessenter, svarer det til, at Nykredit mister udlån for ca. 20-30 mia. kroner. For det andet er Michael Rasmussen ved at destruere en vigtig distributionsplatform i samarbejdet med 56 lokalbanker gennem Totalkredit.

Som bekendt er Sydbank og Spar Nord, altså de to vigtigste leverandører af nye lån, netop kommet med underbud til de højere Totalkredit-bidragssatser, og de tilbyder kunderne at flytte omkostningsfrit. Nykredits modsvar kom i denne uge, hvor Nykredit Bank tager konkurrencen op med Sydbank og Spar Nord om boliglån. Ja, det virker efterhånden noget kaotisk.

Sydbank og Spar Nord har sandsynligvis valgt den rigtige strategiske action. Fra nu af er det alle mod alle i finanssektoren, og vi ser, at den nye konkurrencevirkelighed inden for et-to år også vil sprede sig til banksektoren og pensionssektoren. Se også artikel side 4 om skærpet konkurrence i pensionssektoren. Spar Nord og Sydbank gør klogt i ikke at overlade spillepladen til Anders Dam.

Nykredit forfejlede strategiske satsning kan meget vel føre til, at finanskoncernen allerede nu har tabt spillet om en mere solid og dominerende placering i det danske finanslandskab.

Sydbank og Spar Nord kan meget vel være ved at flytte skakbrikkerne på spillepladen, så de fremover i højere grad orienterer sig mod hinanden og helt ekskluderer Nykredit fra spillet. Hvis det er tilfældet, er Nykredit for alvor på spanden. Måske kan Nykredit nå at redde sig selv ved hurtigt at opgive bidragsforhøjelserne og hente eventuel fremtidig nødvendig ekstra kapital ved at sælge hybrid kernekapital, som også vægter i kapitalopgørelsen. Det er antageligt eneste måde at få låntagerne til at falde til ro på.

Michael Rasmussen er uden tvivl en dygtig bankmand. Men han har også bevist, at han ikke har den mindste føling med sine kunder, og hvad de vil finde sig i. Er han den rigtige mand til at stå i spidsen for en foreningsejet virksomhed?

Vi ser to mulige scenarier herfra: I det første scenarie holder Nykredit/Totalkredit fast i den udmeldte plan, og selvom der forsøges med lidt lapperi ved at overføre 600 mio. kr. til Totalkredits kunder næste sommer, vil kunder i tusindtal med stor sikkerhed flytter til BRFkredit, Sydbank, Spar Nord og senere også Realkredit Danmark og Nordea, som sikkert vil koble sig på rovet. Nykredit-brandet vil blive smadret, mere end det allerede er. Bankerne i Totalkredit-samarbejdet vil tilbyde deres kunder andre løsninger. Nykredit vil miste Totalkredit-bankerne som den vigtigste distributionsplanform. Børsnoteringsplanerne udskydes på ubestemt tid. Nykredit ryger ud i en eksistenskrise. Og som en mulig strategisk redning, overtager Sydbank og Spar Nord sammen Nykredit Bank og den nye storbank overtager samtidig 51 procent af ejerskabet af Nykredit Realkredit, herunder Totalkredit.

I det andet scenarie smider Michael Rasmussen enten håndklædet frivilligt, eller der opstår et pres fra enten repræsentantskabet eller bestyrelse, så han tvinges til at opgive bidragsforhøjelserne. En mindre sandsynlig mulighed er, at bestyrelsen ikke ser anden udvej end at ofre Michael Rasmussen, fordi han er personificeringen af den kuldsejlede plan og kundeoprøret. Herefter må Nykredit søge at genopbygge relationerne til Totalkreditbankerne. Hvis der inden for de kommende år kommer nye kapitalkrav, gældende efter 2019, som er markant højere end forventet, vil der være tid til at genoverveje situationen.

Under alle omstændigheder vil den danske finanssektor aldrig blive den samme efter de seneste ugers kundeoprør, fremmet af massiv mediedækning og Nykredits håbløse mediestrategi, herunder bortforklaringer og vildledninger. Det vil kunderne simpelthen ikke finde sig i.

Læs hele udgivelsen her