Del artiklen:

De to store revisionsfirmaer PWC og Deloitte bliver presset mest på revisionshonorarer. Deres indtægter fra lovpligtig revision dykkede sidste år. Deloittes indtægter faldt med to procent, mens PWC´s faldt med syv procent. Allround taber blev PWC, viser Top 100 kortlægning af revisionshonorarer.

I forhold til erhvervsvirksomhedernes omsætning er PWC det billigste af de fire store revisionshuse – med et revisionshonorar på 0,031 procent af revisionskundernes samlede omsætning. Ca. syv procent dyrere er EY og KPMG, som ligger på et gennemsnitligt revisionshonorar på 0,033 procent. Noget dyrere er Deloitte med et gennemsnitshonorar på 0,040 procent af kundernes samlede omsætning, hvilket dog er lidt lavere end året før. Kun EY har øget den gennemsnitlige honorarpris, samtidig med, at revisionshuset, som består af det tidligere EY og det ”gamle” KPMG, er eneste af de store revisionshuse, der har øget den samlede revisionsomsætning sidste år. EY har til gengæld fået reduceret sine indtægter på ”anden rådgivning” med næsten samme beløb, som man har vundet ny revisionsomsætning.

Deloitte samlede vinder i 2016

Sammenlægges lovpligtig revisionshonorar med honorar for ”anden rådgivning” står Deloitte som en samlet vinder med et plus på 17 mio. kr., mens EY kører stort set lige rundt. PWC står som den store taber, idet revisionsfirmaet både har mistet revisionshonorar og ”anden rådgivning”, for i alt 70 mio. kr.

KPMG har slet ikke formået at bide sig fast endnu blandt de allerstørste virksomhedskunder, og på den seneste generalforsamling mistede KPMG blandt andet Carlsberg, efter at have mistet A.P. Møller-Mærsk forrige år.

Noget tyder således på, at det nye KPMG må forvente en betydeligt længere periode, til at

markedsindtrænge de store Top 100 selskaber på revision, end forventet, med mindre revisionshuset strategisk vælger at gå mere efter anden rådgivning, eksempelvis skatterådgivning, hvor KPMG har en styrkeposition.

PWC vinder Carlsberg fra KPMG
Modsat er der indikationer på, at EY har valgt at gå mere målrettet efter den lovpligtige revision – på bekostning af ”anden rådgivning,” hvilket også kan være et strategisk valg. Indtil videre er det vanskeligt at se et klart billede af, hvad PWC vil.

Det var PWC, der overtog tjansen fra KPMG som revisor for Carlsberg. Så det kan være, at PWC fortsat håber på en fleksibel dansk fortolkning af EU reglerne om hvad revisor må og ikke må indenfor anden rådgivning, så man fortsat kan både blæse og have mel i munden.

læs hele udgivelsen her

Morten W. Langer