Økonomisk Ugebrevs ”Private Banking Survey”, som retter sig mod private investorer med en investeringsformue over 2 mio. kroner, er blevet udsendt i to populationer. Nemlig dels AktieUgebrevets betalende abonnenter, hvor vi fra tidligere læserundersøgelser ved, at over 60 procent har en investeringsformue på over 2 mio. kroner. Og dels 9.000 modtagere af de daglige nyhedsmails fra Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedstjeneste, Økonomisk Ugebrev Flash News, som har ca. 30.000 unikke brugere om måneden.

Spørgsmålene er udsendt på webbaserede spørgeskemaer gennem udbyderen Questback til identificerbare e-mailadresser, og svarene er anonymiserede. Økonomisk Ugebrev har således modtaget en automatisk genereret rapport fra Questback med de summariske svar. Vi har samlet modtaget 700 svar, hvilket anses for tilfredsstillende, og kvaliteten af svarene underbygges af, at der er stor parallelitet i svarene fra de to forskellige målgrupper.

Profil af investor i Private Banking Survey
De private investorer, som har deltaget i Økonomisk Ugebrevs Private Banking Survey, har en samlet privat investeringsformue på flere mia. kroner. 44 procent oplyser, at deres investeringsformue er mellem 2 og 5 mio. kroner. 56 procent af respondenterne har en investeringsformue på over 5 mio. kroner. Samlet har 12 procent en investeringsformue på over 20 mio. kroner. En tredjedel af investorerne i denne gruppe har en investeringsformue på over 50 mio. kroner.

Ikke overraskende er der overrepræsentation af de rigtigt rige blandt AktieUgebrevets abonnenter i forhold til svarpublikummet fra Økonomisk Ugebrev Flash News. Før udsendelse af spørgeskema, er e-maillisterne renset, så der ikke er gengangere i de to populationer. For begge grupper er der tale om private investorer, som selv følger med i, hvad der sker i investeringsuniverset, eller som ønsker at holde banken lidt i ørene.

73 procent oplyser, at de foretager alle investeringer selv, hvilket dog stadig gør dem til interessante bankkunder på grund af indtægter fra handelskurtager, depotomkostninger, indlån/ udlån og andre privatøkonomiske transaktioner. Resten af gruppen har enten en egentlig Private Banking-aftale med banken, som tager sig af al formueforvaltning, eller også er det meste overladt til banken, men uden en egentlig skriftlig Private Banking-rådgivningsaftale.

Køb rapporten med de fulde resultater fra Private Banking Survey:
Økonomisk Ugebrev Private Banking Survey omfatter svar fra 700 private investorer med en investeringsformue på over 2 mio. kroner. Vi er ikke bekendt med tilsvarende store, uafhængige undersøgelser af det danske marked for Private Banking. Undersøgelsen giver dermed et enestående og unikt indblik i, hvordan mere bevidste private investorer opfatter de forskellige bankers ydelser inden for Private Banking. Resultaterne afspejler vurderinger hos velhavende private investorer, som selv bruger tid og kræfter på at følge med.

Vi vurderer derfor, at svarene afspejler vurderinger hos bevidste og kritiske Private Banking-kunder. Private Banking ses i disse år som et af de mest lukrative vækstområder for bankerne og andre uafhængige rådgivere, blandt andet på grund af høj indtjening, men også fordi det er risikofri forretning uden kapitalbindinger. Rapporterne med svar fra de to populationer er på hver 44 sider, og de indeholder svar på samtlige de spørgsmål, som blev udsendt i spørgeskemaet, som kan ses her.

Banker, revisorer, advokater og andre formuerådgivere kan muligvis få ekstra viden ud af rapporterne i forhold til gennemgangen i denne temaudgave.

Læs hele udgivelsen her