Årets ratinganalyse viser, at kun ti af de 40 banker formåede at øge den gennemsnitlige rentemarginal, målt som nettorenteindtægter i forhold til det samlede udlån.

Bankernes rentemarginaler er fortsat under pres, men mest for nyudlån til private. Økonomisk Ugebrevs rating af de 40 største bankers performance bekræfter billedet: Nettorenteindtægterne dykkede i de fleste banker sidste år, og det skete også i flere banker med stigende samlede udlån.

Kun ti af de 40 banker forøgede sidste år nettorenteindtægterne, blandt andet Nordjyske Bank på grund af opkøb af Nørresundby Bank. Med andre ord præsterede hele 30 banker tilbagegang i nettorenteindtægterne, og halvdelen af dem gik mere end fem procent tilbage i nettorenteindtægter.

Årets ratinganalyse viser, at kun ti af de 40 banker formåede at øge den gennemsnitlige rentemarginal, målt som nettorenteindtægter i forhold til det samlede udlån. En forøget rentemarginal kan eksempelvis afspejle, at banken ikke er udsat for særligt stort konkurrencepres, at der er sket en ændring af kundemixet eller, at banken allerede har konkurrencedygtige rentemarginaler.

Det synes i særlig grad at være tilfældet for Skjern Bank, og til en vis grad Jyske Bank. Generelt skal den gennemsnitlige beregnede rentemarginal tolkes med forsigtighed, fordi private lånere typisk betaler en betydeligt højere rentemarginal end større erhvervskunder. Se også tekstboks herom.

Opgørelsen af gennemsnitlige beregnede rentemarginaler kan bruges til to ting: For det første at sige noget om bankens evne til at tjene penge på selve udlånet. Høje rentemarginaler må på den korte bane anses for at være et plus, og derfor får banker med en stigende rentemarginal pluspoint i denne bankrating.

For det andet afspejler høje rentemarginaler også svaghed på den længere bane, fordi det viser bankens sårbarhed overfor skærpet konkurrence på lidt længere sigt. Eksempelvis har blandt andet følgende banker en gennemsnitlig rentemarginal på syv procent eller derover: Møns Bank, Lollands Bank, Grønlandsbanken og Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn.

Pres på den gennemsnitlige rentemarginal
Flere af disse banker er det seneste år blevet udsat for langt det største pres på den gennemsnitlige rentemarginal, eksempelvis med et fald på 1,6 procentpoint, eller næsten tyve procent af basisindtægterne ved uændret udlån. Også Lollands Banks rentemarginal er skåret hårdt, men er stadig landets højeste på 7,2 procent – lidt højere end den geografisk nære konkurrent Møns Bank.

Gad vide om bankkunderne på Lolland og Møn på den lange bane holder fast i deres lokale banker? Møns Bank præsterede dog sidste år udlånsvækst på 14 procent, mens Lollands Bank tabte udlån.

I den meget kundevenlige ende af skalaen ligger Lån & Spar Bank, som er en typisk privatkunde bank, men som alligevel har en skarp rentemarginal på 3,9 procent mod 4,9 procent året før. Banken har tilsyneladende været dygtig til at sælge sin historie igennem til omgivelserne, idet det samlede udlån sidste år steg hele 23 procent. Andre banker med solid udlånsvækst var Pensam Bank, Ringkø-bing Landbobank, Sydbank og Sparekassen Thy.

Læs hele udgivelsen her