Del artiklen:

Meget tyder på, at de store revisionsfirmaers ”anden rådgivning” for store virksomhedskunder er toppet. Det er dog kun starten på en ny massiv bevægelse. Knap halvdelen af de 100 største virksomheder får stadig rådgivning over den nye EU grænse på 70 procent af det lovpligtige honorar, viser Økonomisk Ugebrevs årlige kortlægning af udvikling i revisionshonorarerne.

De største virksomheder skruer stille og roligt ned for købet af ”anden rådgivning” hos de store revisionsfirmaer. Økonomisk Ugebrevs kortlægning viser, at de 100 største virksomheder sidste år anvendte 556 mio. kr. mod 617 mio. kr. året før på ”anden rådgivning”, altså et dyk på ca. ti procent. Knap halvdelen af de 100 undersøgte virksomheder ligger dog fortsat over den nye grænse for anden rådgivning på 70 procent af det lovpligtige revisorhonorar, som er vedtaget i den nye revisorlov, og som vil gælde fra om to år efter en overgangsregel.

På toplisten over højeste andel ”anden rådgivning” ligger typisk virksomheder, som er i gang med omstrukturering eller andre transaktioner, som kræver ekstra meget ekstern rådgivning. Eksempelvis ligger selskaber som KMD, Nets, DONG Energy, DS Norden og NKT på top-20 listen, med ”anden rådgivning” på op til otte gange mere end det lovpligtige revisionshonorar.

Flere selskaber har de seneste år skruet gevaldigt op for rådgivningsandelen i forhold til året før. Det drejer sig om blandt andet J. Lauritzen, som også har været inde i et voldsomt stormvejr. Det gælder desuden Rockwool og Nykredit, som begge er ved at planlægge en børsnotering, Brdr. AO Johansen, som satser hårdt på digital transformation. Ligeledes har Danfoss øget rådgiverandelen. Til gengæld er der også en lang række selskaber, som sidste år skar markant ned for rådgivningsandelen i forhold til året før. Måske fordi de begynder at forberede sig til de nye tider, hvor der skal ske større adskillelse mellem lovpligtig revision og anden rådgivning. En markant reduktion er blandt andet sket hos JP/Politikens Hus, Danske Spil, DSV (fra 121 procent til 29 procent), Torm, Pandora, ISS og TDC (fra 130 procent til 60 procent). Både DSV og TDC er altså nu rykket ind i det område, hvor den lovpligtige revisors anden rådgivning vil være ”lovlig” i fremtiden. Analysen viser også, at PWC traditionelt har væ-ret bedst til at trække rådgivningskroner ud af sine revisionskunder, og sådan forholder det sig stadig. I forhold til vores Top-100 univers af virksomheder tabte PWC 15 procent af sine rådgivningsindtægter, og EY gik hele 24 procent tilbage. Til gengæld gik Deloitte frem med 4 procent, og KPMG steg hele 29 procent, dog fra et meget lavt udgangspunkt.

Da de nye EU regler de kommende år, vil tvinge de store revisionsfirmaer til strategisk at vælge vejen fremmad, enten med hovedvægt på revision, eller på rådgivning, vil vi fortsat følge firmaernes indtjeningsstruktur. Sidste år gik Deloitte mest tilbage på rådgivning, men til gengæld mest frem på lovpligtig revision. I gennemsnit svarer Deloittes rådgivningsindtægter nu til 69 procent af det samlede revisionshonorar, mod 100 procent forrige år. For PWC ligger rådgivningsgennemsnittet på 116 procent mod 129 procent forrige år. EY’s gennemsnitlige rådgivningsandel ligger også på 69 procent. PWC ser således ud til at have langt de største udfordringer med at overholde de nye EU regler.

læs hele udgivelsen her

Morten W. Langer