Efter flere års intens krig på revisionsmarkedet, hvor de lovpligtige revisionshonorarer er blevet presset helt i bund, ser det nu ud til at gå den anden vej igen. Økonomisk Ugebrev årlige kortlægning af revisionshonorarerne i de 100 største selskaber viser, at revisionshonorarerne sidste år steg ca. 5 procent. Fremgangen kommer efter en årrække med pres på lovpligtig revision, ikke mindst fremmet af de mange rokader og udbud i kølvandet på dannelsen af det nye EY og nyetablering af KMPG helt fra bunden.

Særligt store forhøjelser af det lovpligtige revisionshonorar var der sidste år i Arla Foods med en fordobling, i Haldor Topsøe, Danske Bank, Rambøll, PFA og Solar. For de fleste selskaber i Top 10 over største forhøjelser er der tale om relativt små millionbeløb. For de store selskaber kan der også være tale om forhøjelser på grund af tilkøbte selskaber eller udvidelse af revisors dækningsområde. Der er imidlertid også tale om fortsatte beskæringer af revisionshonoreret i flere selskaber, hvilket kan afspejle udbud og selskabernes fortsatte omkostningsfokus. Vestjysk Bank har reduceret det lovpligtige revisionshonorar fra 2,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr., hvilket kan afspejle en grundigere regnskabsgennemgang i 2014. Vestas har hentet over 7 mio. kr. i besparelser på den lovpligtige revision, hvis pris er nedbragt fra 22 mio. kr. til 15 mio. kr. Andre større besparelser i millioner kroner er skaffet på revisionen i Bestseller og Egmont.

Generelt ligger de selskaber, som betaler relativt mest i revisionshonorar, på en faktor omkring 0,10 til 0,15 procent af omsætningen. Dette mål skal tages med forbehold, da mindre selskaber ofte vil være nødsaget til at betale en forholdsvis højere andel. Alligevel er det overraskende, at selskaber som NKT, Aller og FLSmidth betaler relativt højere revisionshonorarer. Alle disse revideres af Deloitte. Også Bang & Olufsen ligger i topgruppen, men revideres af EY, og det samme er tilfældet med IC Companys, som revideres af PWC. Der er imidlertid meget stor forskel i størrelsen af de lovpligtige revisionshonorarer, og de laveste revisionshonorarer ligger på en faktor 0,01 procent af selskabernes omsætning. Det finder man blandt andet hos IKEA, Semler og Accenture.

Læs hele udgivelsen her