De mellemstore og store banker har alle etableret Private Banking-afdelinger inden for de seneste fem-ti år. Men der er forskelle i éntrebarrierer, målt på formuestørrelser, og i bankernes produktpaletter. Flere af de mellemstore banker har mest fokus på investeringsrådgivning og i mindre grad anden rådgivning, viser en gennemgang af bankernes hjemmesider, hvor de fortæller om deres Private Banking-aktiviteter.

Flere lægger ikke skjul på, at de kun går efter kunder med mere end 2 mio. kr. på lommen. De fleste banker betoner også, at kerneydelsen er investeringsrådgivning, men at der ofte også følger andre fordele med, eksempelvis rådgivning om privatøkonomi, pension og skat. I det følgende gennemgår vi, hvad de enkelte banker skriver om deres Private Banking- pakke.

Nordea: Banken beskriver på hjemmesiden aktiviteten sådan: ”Vi er ’en bank i banken’ med vores egne investeringsrådgivere, formuerådgivere, bankrådgivere og skattespecialister. Kerneydelsen er investeringsrådgivning. Det vil sige, at vores kunder blandt andet vælger os for at få forvaltet deres formue bedst muligt, herunder få det bedst mulige afkast af deres investeringer inden for de aftalte rammer. Rådgivningen er bredt favnende og indebærer blandt andet også rådgivning om formuestruktur, boliglån og forsikringer. Vi tilbyder desuden en række eksklusive services til vores kunder, såsom kreditkort med lounge adgang i lufthavne, eksklusive events og meget mere.” Banken tilbyder hele tre forskellige kontokort til Private Banking-kunder.

Nykredit skriver , at Private Banking er opdelt på to enheder, en for kunder med formuer mellem 2 og 7 mio. kr., og en ”elite-enhed” for mere formuende kunder. Herom oplyses, at ”Nykredit Private Banking Elite er en elite-enhed, der rådgiver særligt formuende kunder i Nykredit. Som Elite-kunde får du helhedsorienteret økonomisk perspektiv, individuel service og avanceret rådgivning med en Senior Private Banker i spidsen for dit personlige team. Individuel rådgivning: Med formuer fra syv til flere hundrede millioner kroner ligner vores kunders økonomi ikke ret mange andres. De stiller krav om individuel service og avanceret rådgivning helt ud over det sædvanlige. Derfor tænker vi nyt og arbejder konstant på at udvikle innovative løsninger, der er målrettet de særlige behov og krav, der følger med en stor formue.”

Jyske Bank skriver om sin private banking, at ”Jyske Bank Private Banking giver muligheder for dig med en formue. Vi hjælper dig med at få overblikket og synliggøre dine muligheder, så du kan træffe de vigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Den personlige relation mellem dig og din lokale rådgiver er hjørnestenen i samarbejdet på vej mod økonomisk frihed og tryghed. Vi tilbyder et langvarigt partnerskab, som er baseret på gensidig tillid og ikke er drevet af personlig bonus til den enkelte rådgiver. Med Jyske Bank Private Banking får du: En grundig vurdering af dine finansielle muligheder. En konkret plan for hele din formue. Løbende sparring om hele din økonomi. En fast personlig rådgiver og et hold af specialister.”

Sydbank skriver , at ”vi har fokus på dig og din formue: Kompetent og personlig rådgivning – når og hvor det passer dig. Din egen personlige Private Banker og investeringsrådgiver samt adgang til bankens øvrige specialister efter behov. Et godt overblik over dine muligheder. Særlige tilbud til dig med egen virksomhed. Adgang til en række attraktive fordele. Som Private Banking-kunde i Sydbank er det altid dig og din formue, der er i fokus. Vi skaber værdi gennem kompetent rådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om din formue. Og du får et komplet overblik over dine muligheder – uanset hvor kompleks din økonomi er.”

Danske Bank oplyser blandt andet om den delafdeling, der kaldes ”Private Banking Elite”, at ”det kræver et højt fagligt niveau, god empati, og at vores rådgivere hele tiden udvikler sig og holder deres kompetencer ajour. Som kunde får du tilknyttet et personligt team af rådgivere med en Senior Private Banker i spidsen som tovholder. Rådgiverteamets kompetencer spænder inden for områderne generationsskifte, skat, migration, fast ejendom, private equity, valuta, investering, pension, godser, filantropi, fonde og båndlagte midler.”

Læs hele udgivelsen her