I forlængelse af Økonomisk Ugebrevs artikler om dansk erhvervspolitik, hvor der er efterlyst en mere visionær politik med ud-af-boksen tænkning, har vi bedt erhvervsminister Troels Lund Poulsen om at give sine visioner for erhvervspolitikken. Vi giver ordet til Troels Lund Poulsen:

Danmark er blandt de OECD-lande, der siden 2004 har haft den laveste vækst i produktiviteten. Det er et problem, som vi må og skal have gjort noget ved, hvis vi skal have fortsat fremgang i levestandarden og opretholde vores høje velstandsniveau. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvad der skal gøres. For problemet med den lave vækst er langtfra nyt. Den forrige regering var også optaget af problemet, og der har sågar været nedsat en produktivitetskommission, der skulle bidrage til at produktiviteten og væksten kom op i gear. Nogen vækstrevolution er der ikke kommet ud af det arbejde. Netop derfor er der hårdt brug for regeringens projekt ”Danmark i Vækst”, som jeg har sat mig i spidsen for.

Så hvad skal vi gøre? For det første skal vi have et skarpt blik for, hvordan vi skaber flere vækstsucceser i Danmark. Mens vi kan glæde os over, at mange af vores hæderkronede virksomheder klarer sig storartet i den globale konkurrence, må vi også sande, at meget få af nystartede virksomheder har vokset sig rigtig store.

Min vision er at skabe en helt ny generation af virksomheder, der vokser sig så store, at de for alvor kan begå sig på den globale markedsplads og skabe indtjening og arbejdspladser til Danmark. Det er i høj grad herfra, at fremtidens vækst og arbejdspladser skal komme. Det handler for det første om, at vi både fra politisk hold og i den enkelte virksomhed, skal have et klart blik for, hvor fremtidens muligheder findes. Danske virksomheder skal være i front, når det kommer til at udnytte de nye muligheder, der åbnes op for med digitalisering, robotter og automatisering og industrialisering 4.0. Ikke mindst fordi digitalisering er en kæmpe fordel for et land som Danmark med relativt høje lønomkostninger. Potentialet er der til en ny industriel revolution i Danmark. Min vision er, at de danske virksomheder bliver revolutionens bannerførere.

For det andet, er det klart, at virksomhederne skal have adgang til kapital, så de kan realisere deres idéer og ikke behøver at søge udenlands, når ambitioner vokser sig store. Det er derfor, at jeg har meldt ud, at vi skal have skabt et stærkt og velfungerede marked for børsintroduktioner i Danmark, også for andre end de store virksomheder.

For det tredje skal vi have et skarpt blik for, hvordan den globale økonomi udvikler sig. Danske virksomheder skal gribe de muligheder for afsætning og eksport, der skabes af en globalt voksende befolkning og stigende middelklasse.

Vi skal ikke låse os krampagtigt fast på enkeltlande og BRIK-strategier, men derimod have blik for, hvordan vores erhvervsmæssige styrkepositioner bedst matcher de lokale behov, uanset om det er i Sydtyskland eller Asien. For faktum er jo, at Danmark og danske virksomheder er i den globale superliga på så forskelligartede områder som fødevarer, shipping, medicin og medico og grønne løsninger. Det er min vision, at vi udnytter disse styrkepositioner endnu bedre ude, så vi får skabt mere vækst og udvikling herhjemme.

Men hov, glemmer ministeren ikke det mest basale for danske virksomheder, nemlig gode rammevilkår. Selvfølgelig ikke. Gode rammevilkår vil altid være fundamentet for regeringens erhvervspolitik. Internationale undersøgelser rangerer somme tider Danmark, som et af de bedste lande at drive virksomhed i, eksempelvis Forbes ”Best Countries for business” og Verdensbankens ”Ease of Doing Business”. Men det må ikke blive en sovepude. Tværtimod. Derfor er det også min vision, at Danmark også om 5 eller 10 år er et af verdens bedste lande at drive virksomhed i.

Det skal ske gennem et konstant fokus på byrdereduktion, hvorfor regeringen også har sat et mål om, at byrderne skal lettes med 3 milliarder kroner frem mod 2020. Og så vil jeg have skarpt blik for, at vi sikre lige konkurrencevilkår for de danske virksomheder, blandt andet ved at sikre, at EU-regler ikke overimplementeres. Det er, hvad vi tilsammen ser som afgørende elementer for ”Danmark i Vækst”.

Visioner er klare og store. Væksten og produktiviteten skal løftes markant. Det er den eneste vej frem, hvis Danmark også om 10 år skal være et af verdens mest velstående og konkurrencedygtige lande.

Læs hele udgivelsen her