Genmæle fra Nykredit og Forenet Kredit

Pressenævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev for at forvanske udtalelser fra Nykredit og Forenet Kredit om valget til Forenet Kredits repræsentantskab i 2018. Økonomisk Ugebrev bragte i april 2018 en artikel om valget til Forenet Kredits repræsentantskab i marts 2018.
Nykredit og Forenet Kredit har klaget til Pressenævnet over artiklen og har afvist at have udtalt sig som anført i artiklen. Pressenævnet betragter Økonomisk Ugebrevs udlægning af Nykredit og Forenet Kredits svar som forvanskning og udtaler kritik af Økonomisk Ugebrev. Endvidere giver Pressenævnet Nykredit og Forenet Kredit ret til at få bragt følgende genmæle:

NYKREDIT OG FORENET KREDITS GENMÆLE

”I artiklen, ”Nykredit indrømmer: Ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden” står der, ”Nykredit indrømmer nu at have arrangeret og betalt bustransporten af ledende medarbejdere til valgstedet, så de kunne påvirke resultatet gennem stemmeafgivningen.”

Nykredit har ikke anerkendt, at ansatte indsamlede fuldmagter i arbejdstiden, eller at have påvirket afstemningen ved valg til repræsentantskabet i marts 2018 i Forenet Kredit, ligesom Nykredits svar til Økonomisk Ugebrev ikke kan danne grundlag for en sådan udlægning heraf som sket i overskrift og indledningen til artiklen.”

Pressenævnet udtaler også kritik af, at Økonomisk Ugebrev ikke bragte Nykredits svar på et spørgsmål stillet af Økonomisk Ugebrev vedrørende den demokratiske valgproces. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her