Finansministeriet

Double exposure of Businessman hand putting coin into the bottle and graph diagram in business and finance concept

Finansministeriet: Omkostninger til statsstøtte for dækning af ”faste omkostninger” lavere end ventet:

en gennemgang af den seneste politiske aftale skriver Finansministeriet om forlængelse af støtten for faste omkostninger, at ”en virksomhed vil maksimalt kunne få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation for den samlede periode fra den 9. juli 2020 til den 31. august 2020.

En virksomhed, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem, vil maksimalt kunne få udbetalt 30 mio. kr., idet ordningen for denne målgruppe løber fra 9. juli 2020 til og med 8. august 2020.” Om de økonomiske konsekvenser hedder det: ”Der lægges til grund, at den nye kompensationsordning medfører merudgifter på 2,4 mia. kr. i perioden fra den 9. juli 2020 til den 31. august 2020. Det bemærkes, at skønnet er behæftet med stor usikkerhed.

Da antallet af ansøgninger til den nuværende ordning foreløbigt har vist sig lavere i ordning for kompensation af virksomheders faste omkostninger end oprindeligt antaget, vurderes det, at der er rum inden for de afsatte bevillinger til ordning for faste omkostninger til at afholde merudgifter (inkl. administration) ved kompensation til virksomheder, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her