Finanstilsynet deler bekymringen over de nye andelsklasser, som størstedelen af de danske investeringsforeninger forventes at lancere i løbet af de næste måneder forud for indførslen af MiFID2-direktivet i Danmark. De nye andelsklasser vil noget overraskende ikke blive børsnoteret, og det har skabt usikkerhed om, hvorvidt de bliver prisfastsat korrekt. Tilsynet vil nu drøfte temaet med hele branchen for at få klarhed over konsekvenserne.

Finanstilsynet og branchen skal nu drøfte konsekvenserne af, at nye investeringsprodukter ikke bliver børsnoteret. Finanstilsynet er urolig for, hvad konsekvenserne bliver og om priserne på de nye produkter bliver gennemskuelige. ”Grundlæggende deler vi en bekymring, der er blevet rejst i dele af branchen. For os er det vigtigt at få...