Finanstilsynet kritiseres i principiel sag om pensionsomvalg

Finanstilsynet er en myndighed, som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og som primært har til opgave at føre tilsyn med finansielle virksomheder samt med værdipapirmarkedet i Danmark. Keywords: ministerier, finans, økonomi

Bestyrelserne for to store pensionskasser ”glemte” begge at oplyse fyldestgørende om, at de nye pensionsordninger kunne føre til meget lavere pensioner for deres medlemmer. Men Finanstilsynet har behandlet de to identiske problemstillinger omkring så-kaldt omvalg af pensionsordninger meget forskelligt.

Mens Finanstilsynet netop har reddet tusindvis af ingeniørers pensionsopsparing mod tab, har det samtidig svigtet de bankansattes pensioner fuldstændig. Sådan lyder kritikken nu fra folkene bag en aktuel og historisk retssag om omvalg af pensioner, der netop er gået i gang i Landsretten.

Først anbefalede bestyrelsen i Finanssektorens Pensionskasse (FsP) medlemmerne et omvalg til nye markedsrente pensioner i 2011. Fem år senere gjorde bestyrelsen i Ingeniørernes...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her