Allerede i denne måned falder udbetalingerne for de tusindvis af danske pensionister, der i de senere år har fået udskiftet deres traditionelle pensioner med det nye markedsrenteprodukt. Årsagen er de negative investeringsafkast i 2018. De store arbejdsmarkedspensionskasser har fundet en løsning, mens de kommercielle selskaber halter efter. Finanstilsynet efterlyser nu handling fra pensionsselskabernes bestyrelser for at udglatte store pludselige fald i udbetalte pensioner.

Et af de største projekter i den kommercielle pensionsbranche har i de seneste ti år været at flytte flest mulige kunder væk fra pensioner med garanti til nye markedsrenteprodukter, hvor kunderne selv tager investeringsrisikoen. Men i forbifarten har selskaberne tilsyneladende helt ignoreret, hvad den...