Et politisk flertal i Folketinget kræver klarhed over om Bagmandspolitiet mangler ressourcer til at håndtere den voldsomme vækst i indberetninger om hvidvask og terrorfinansiering. Økonomisk Ugebrev har dokumenteret, at sagsbehandlingen halter langt bagefter de seneste års boom i indberetninger til politiet. Justitsministeren har forsikret Folketinget om, at det ikke er tilfældet.

Dansk Folkeparti vil sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten have svar på, om SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet, har nok ressourcer til at overkomme den voldsomme vækst i indberetninger om mulig hvidvask og finansiering af terror. Indberetningerne har jo kun værdi, hvis de rent faktisk bliver fulgt op, lyder det fra Lisbeth Bech Poulsen, SF.
Økonomisk Ugebrev påviste i en artikel i den...