Ved det kommende repræsentantskabsvalg i ejerforeningen bag Nykredit, Forenet Kredit, bliver der nu mulighed for at stemme elektronisk. Men muligheden kommer alene til at gælde for obligationsejerne. Låntagermedlemmer tvinges til stadig at møde fysisk frem. Medlemmer af Forenet Kredit har i flere omgange kritiseret ledelsen, fordi det hæmmer et velfungerede demokrati. Tryghedsgruppen har til sammenligning med stor succes indført mulighed for elektronisk afstemning for alle medlemmer, og det sikrer en langt bredere valgdeltagelse.

De udemokratiske forhold bliver stadig mere opsigtvækkende og pinlige for topledelsen i ejerforeningen bag Nykredit, Forenet Kredit. De mistænkes for at være håndstyret af Nykredits topchef Michael Rasmussen, der også er formand for brancheforeningen Finans Danmark. Til de kommende valg til foreningens øverste myndighed, repræsentantskabet, får medlemmer blandt obligationsejerne mulighed for at stemme elektronisk med Nemid. Men altså ikke den store og brede medlemsskare blandt låntagerne, hvor der tidligere har været massiv kritik af de umotiverede bidragsforhøjelser.

Medlemmer af foreningen i kredsen af låntagere er dybt forundrede over, at foreningens ledelse nu gør forskel på obligationsejere og låntagere. De mistænker foreningen ledelse for at stække de kritiske kræfter blandt låntagerne, som på sigt vil kunne udfordre den siddende ledelse og måske kunne tage magten over foreningen og i sidste ende også Nykredit koncernen:

”Det virker dybt udemokratisk at gøre forskel på den måde, mellem forskellige medlemstyper. Jeg kan ikke se nogen gode grunde til at gøre forskel på den måde, Og jeg kan kun opfatte det som et forsøg på at holde de kritiske røster nede, ved hjælp af dybt udemokratiske redskaber,” siger repræsentantskabsmedlem Jens Vesterbæk til Økonomisk Ugebrev.

Han har sammen med flere andre kritiske repræsentantskabsmedlemmer længe været stærke fortalere for at indføre elektronisk stemmeafgivning. ”Jeg mener helt klart, at foreningen nu også bør indføre mulighed for elektronisk stemmeafgivning for låntagerne, ikke mindst når det også er sket for obligationsejerne. Det vil uden tvivl styrke demokratiet, fordi langt flere sandsynligvis vil stemme,” siger han.

Jens Vesterbæk siger, at han tror, at foreningens ledelse i realiteten søger at blokere for et reelt demokrati. Han påpeger, at bestyrelsesformanden hele tiden har været imod muligheden for elektronisk stemmeafgivning, fordi medlemmerne skulle møde op og høre kandidaterne. ”Men jeg synes det klinger hult. Hvis det virkelig drejede sig om at møde op, så giver det jo ikke mening, at den enkelte stemmeafgiver kan tage op til seks fuldmagter med.” Forenet Kredit oplyser til Økonomisk Ugebrev, at der ingen planer er om elektronisk stemmemulighed til låntagerne. Økonomisk Ugebrev har direkte spurgt bestyrelsesformand Nina Smith og direktør Louise Mogensen, hvorfor Forenet Kredit ikke tilbyder den samme mulighed for elektronisk stemmeafgivning for den øvrige del af valget, nemlig der hvor privatkunder og erhvervskunder kan stemme.

Ifølge et skriftligt svar fra Forenet Kredit er argumentet for elektronisk valg for obligationsejerne, at de kan komme fra hele verden, og at der derfor er tale om et globalt valg. ”Repræsentantskabet drøfter løbende, hvordan valgenes afvikling kan forbedres. I år er antallet af valgmøder øget til tre, og der er livetransmission mellem de tre valgsteder. Det vil være op til repræsentantskabet at afskaffe de fysiske valgmøder for medlemsvalgene. Hidtil har der været stort flertal for at bevare valgmøderne.”

Konkret forespurgt om bestyrelsesformanden vil arbejde for at give mulighed for elektronisk afstemning er svaret: ”Jeg kan oplyse, at bestyrelsen er klar til at drøfte alle spørgsmål om valget med repræsentantskabet, men har ikke konkrete planer om at foreslå en afskaffelse af de fysiske valgmøder.” Effekten af den aktuelle meget besværlige valgproces for låntagerne medfører en meget lav stemmeprocent. Typisk afgives under 1.000 stemmer ved de regionale valg, og det er når alle fuldmagter er medregnet. Det skal ses i forhold til at Forenet Kredit har mere end 300.000 stemmeberettigede. Til sammenligning var der hos Tryghedsgruppen, ifølge sekretariatschef Kristoffer Boye Astrup, mere end 30.000, der stemte ved det seneste valg. Det betyder, at man hos Tryghedsgruppen har fået løftet stemmeprocent til over 14, mens den for ti år siden lå nede under en. Til det kommende valg hos Forenet Kredit er det endnu uklart, hvor mange der stiller op.