Bestyrelsen for A.P. Møller-Mærsk adskilte sig fra gennemsnittet med en betydelig nedgang i det gennemsnitlige bestyrelseshonorar – med 25 procent til 1,66 mio. kr. I 2014 var det gennemsnitlige honorar således på 2,3 mio. kr. pr. medlem efter en stigning på 37 procent i forhold til året før. I årsrapporten for 2015 oplyser APM blot, at det samlede bestyrelseshonorar er faldet til tre mio. USD mod fire mio. USD året før. Bag de meget summariske afrundende oplysninger kan altså ligge både et større og mindre honorarfald end opgørelsen i danske kroner viser.

Faldet i det samlede honorar afspejler antageligt koncernens resultat i 2015, med meget vanskelige markedsvilkår inden for både shipping- og olieforretning. Også APM’s daglige ledelse har måtte holde for efter det vanskelige 2015. Samlet set gik direktionen ned tyve procent i samlet vederlag, blandt andet efter en halvering af cashbonus og nul i performance shares. Bestyrelserne i de 100 største børsnoterede selskaber fik i gennemsnit sidste år et bestyrelseshonorar, som var tolv procent større end året før. Det viser den årlige kortlægning af bestyrelseshonorarer i de 100 største børsnoterede selskaber, som bringes i fredagens udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse. Særligt i de allerstørste selskaber fik bestyrelseshonoraret et gevaldigt tryk opad, altså typisk i de selskaber som allerede får relativt høje honorarer. Blandt andet steg det gennemsnitlige bestyrelseshonorar pr. medlem i Genmab med 68 procent til 1,2 mio. kr. mens stigningen på 59 procent i Lundbeck især skyldes, at formanden indtrådte som midlertidig CEO – indtil den nye CEO Kåre Schultz tiltrådte. I topgruppen med andre større ”lønstigninger” til bestyrelsen var også Novo Nordisk og Novozymes. En betydelig stigning på 34 procent bringer det gennemsnitlige honorar i IC Group op på 640.000 kr.

Flertallet af C20 selskaberne holdt dog stort set uændrede bestyrelseshonorarer sidste år, blandt andet med meget små reguleringer op eller ned i DSV, Danske Bank, GN Store Nord, Chr. Hansen, FLSmidth og Carlsberg. Generelt er der dog ganske store forskelle i de gennemsnitlige bestyrelseshonorarer fra C20 selskaberne, som ligger i størrelsesordenen fra trekvart million til Mærsks 1,7 mio. kr. I topgruppen ligger flere Pharma relaterede selskaber, nemlig Novo Nordisk og Genmab. Også Novo-familiens Novozymes ligger med i front, og de høje bestyrelseshonorarer afspejler i høj grad, at der er behov for højt specialiserede fagkompetencer i denne type selskaber. Ofte er der tale om udenlandske erhvervsfolk med betydelig tyngde, hvor der også er internationale konkurrence om deres gunst, idet flere konkurrerende selskaber kan være ude efter netop disse personer til en bestyrelsespost.

Andre mere hjemmemarkedsorienterede selskaber betaler også deres bestyrelsesmedlemmer ganske høje honorarer: Blandt andet er det bemærkelsesværdigt, at finansselskabet Newcap (tidligere Capinordic) betaler sine medlemmer et gennemsnitligt honorar på 770.000 kr. Særligt er bestyrelsens samlede honorar på fire millioner kroner opsigtsvækkende set i lyset af selskabets samlede overskud på to mio. kr. før skat sidste år.

For de 100 selskaber er det gennemsnitlige bestyrelseshonorar 390.000 kr. Men dette gennemsnit dækker altså over meget store forskelle, typisk mellem store selskaber, som ønsker at tiltrække udenlandske bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, til mindre selskaber, der betaler meget lave bestyrelseshonorarer, måske blandt andet fordi bestyrelsen er domineret af nogle få hovedaktionærpersoner eller familieejere.

Tabeller over bestyrelseshonorarer for hvert selskab vises i fredagens temaudgave i Økonomisk Ugebrev Ledelse. Læs også her artikel om, hvordan danske bestyrelseshonorarer i forhold til niveauet i udlandet.

Læs hele udgivelsen her