Investor betaler overpris for Søgaard-Larsens Falckaktier

Efter have været presset af en faldende markedsværdi på Falck har tidligere Falck-chef Allan Søgaard-Larsen i efteråret solgt 40 procent af sine aktier i Falck til TryghedsGruppen. Handelsprisen modsvarer en værdi på hele Falck på 8,9 mia. kr., selvom der få måneder forinden blev tegnet nye aktier til en kursværdi, der modsvarer 5,7 mia. kr. for hele selskabet.

TryghedsGruppen må have store forventninger til den fremtidige overskudsudvikling i Falck. Det har været tidligere fremme, at TryghedsGruppen over de kommende år overtager tidligere Falck-chef Allan Søgaard-Larsens Falck-aktier, som ligger i hans selskab Liberatio. Det ejede indtil for et år siden ca. 10 procent af aktiekapitalen i Falck.
Ifølge Liberatios regnskab for 2017 har selskabet i august solgt 40 procent af aktieposten, svarende til knap 4 procent af aktiekapitalen i Falck, til TryghedsGruppen. En oplysning, der bekræftes af TryghedsGruppen, hvis ejerskab går fra ca. 4 procent til 7,6 procent. Ejerskabet kommer op på 14 procent i 2019, efter overtagelse af den resterende aktiepost på 6,2 procent i Liberatio.

God handel

Allan Søgaard-Larsen salgspris oplyses ikke direkte i regnskabet, men det fremgår, at der er genereret likvider for 320 mio. kr. fra salg af aktieposten i Liberatio. Pengene er anvendt til at betale hele bankgælden til Nordea på 305 mio. kr., hvorefter selskabet er gældfrit – med en likvid beholdning på 87 mio. kr.

Allan Søgaard-Larsens ser altså ud til at have gjort en umanerlig god handel. Økonomisk Ugebrev har spurgt TryghedsGruppen, hvordan man har fundet frem til den høje købspris. ”Vi kan ikke kommentere konkrete tal. Aktieposten relaterer sig til en aftale indgået tilbage i 2014, og det er ingen hemmelighed, at værdien af Falck er faldet siden 2014. Derfor har vi også nedskrevet værdien af vores aktier i Falck i vores 2017-regnskab,” oplyser TryghedsGruppen, som dog også i regnskabet for 2017 oplyser, at der i sommeren 2017 blev indgået en aftale med den tidligere Falck-ledelse.

Læs også:  Falcks rejse fra storhed til fald - og ny realisme

Meget tyder altså på, at Allan Søgaard-Larsen, allerede før nedturen for alvor begyndte for Falck-koncernen, fik aftalt en fremtidig salgspris for salg af sine Falck-aktier. Eller også har TryghedsGruppen i sommeren 2017 kunne se, at Falcks nye CEO Jakob Riis var godt undervejs med en turn around. Uanset hvad ser Allan Søgaard-Larsen nu ud til at kunne score over 800 mio. kr. ved salg af sine Falck-aktier, hvilket kan blive et dyrt bekendtskab for TryghedsGruppen.

Den høje salgspris på Falck-aktierne i Liberatio er antageligt også baggrunden for, at der i selskabet 2017-regnskab er sket en værdiopskrivning på 91 mio. kr. af selskabets aktiebeholdning. Mens Liberatio har opskrevet værdien af Falck-aktierne, har de andre storaktionærer nedskrevet værdien af deres beholdninger. Det har ramt alle storaktionærerne, ud over TryghedsGruppen, Lundbeckfonden og Kirkby. I årsrapporten oplyser TryghedsGruppen, at foreningen har nedskrevet 261 mio. kr. i Falck på grund af den lavere indtjening sidste år.

Læs også:  Riis vil genskabe Falcks lønsomhed på 1,5 år

Tilførsel af kapital

På grund af den finansielt pressede situation indskød aktionærerne i maj sidste år ekstra aktiekapital ved at konvertere tidligere tilgodehavender, altså udlån til Falck. De nye aktier blev ifølge CVR tegnet til kurs 6960, svarende til en samlet værdi af Falck på 5,7 mia. kr. efter kapitalforhøjelsen. I regnskabet for Lundbeckfonden oplyses det, at ”despite being a leader in its industry, Falcks financial performance worsened over recent years. 2017 marked a low with weak financial performance and impairments on goodwill leading to operating (…) of DDK 2.000m.”

Videre oplyses det, at ”this is clearly unsatisfactory to meet covenants (bankernes lånevilkår. red), Falcks capital base was strengthened by the owners when shareholder loans of DDK 983m were converted into shareholder capital and with the receipt of DDK 2.000m in new shareholder loans which were mainly used to repay syndicated loans in december 2017.”

Læs også:  Falck: ”We risk losing our licens to operate”

TryghedsGruppens langsigtede interesse kan både skyldes det strategiske fokus på tryghed for danskerne, samt det forhold, at TryghedsGruppen allerede ejer 40 procent af Falck-datterselskabet Falck Healthcare, som uden sammenligning er den mest perspektivrige del af Falck-Koncernen. Omsætningen i Falck Healthcare voksede sidste år knap 10 procent, og driftsoverskuddet landende på 188 mio. kr.