Kammeradvokat ser på mystiske handler i forsikringskonkurs

Portræt af partner hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen.

Konkursen i Alpha Insurance står til at tømme Garantifonden for Skadesforsikring for alle dens midler. Økonomisk Ugebrev kan nu afsløre, at der er sket mystiske handler op til konkursen. Handlerne er sket med et andet forsikringsselskab, som også er i alvorlig knibe. Boets kurator, Kammeradvokaten, vil nu se, om der er tømt penge ud af konkursboet. Det kan føre til den nu tredje forsikringskonkurs på kort tid, mens Garantifonden måske kommer til at mange kapital.

Kun en måned før forsikringsselskabet Alpha Insurance blev erklæret insolvent, var selskabet involveret i handler for trecifrede millionbeløb med et andet kriseramt forsikringsselskab, nemlig Qudos. Handlerne er så suspekte og ugennemsigtige, at det tyder på, at værdier for trecifrede millionbeløb kan være flyttet ud af selskabet op til den efterfølgende konkurs.

Det har fanget opmærksomheden hos både boets kurator, Kammeradvokaten, og Garantifonden for Skadesforsikring, der nu står tilbage med en regning, der nemt tømmer kassen helt i garantifonden. Altså de 250 mio. kr., der er tilbage i garantifonden efter den også nylige konkurs i Husejernes Forsikring.

Endnu uklart

”Der er nogle transaktioner, som vi er i gang med at kigge på, og der er tale om en række handler, som er svære at gennemskue, så vi har ikke noget overblik endnu. Om der er forsvundet værdier ud af Alpha op til konkursen, vil jeg helst ikke svare på nu. Viser det sig, at der er forskel på, hvilke værdier, der er tilbage i konkursboet, og hvad der burde være tilbage, så er det klart, at det er noget, vi er nødt til at tage hånd om,” siger kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten.

I garantifonden undrer man sig også over mellemværender, der flyver frem og tilbage mellem Alpha og Qudos i januar 2018, lige op til at Alpha må erklære sig insolvent.
”Vi er opmærksomme på, at der har været transaktioner og tilgodehavender mellem Alpha og Qudos. Det er dog kun kurator, der kender detaljerne. Det tyder på, at vi i garantifonden ender som hovedkreditor, når vi skal dække tabene for de private kunder i Alpha. Kurators rolle er at sikre, at der ikke uretmæssigt er forsvundet værdier fra konkursboet. Vi har løbende drøftelser med kurator,” siger direktør Torben Weiss Garne fra Garantifonden for Skadesforsikring.

Det hele starter tilbage i efteråret, hvor det pludselig står klart, at forsikringsselskabet Qudos også er havnet i økonomiske vanskeligheder. Økonomisk Ugebrev afdækker i en række artikler, at Qudos har været under skærpet tilsyn i Finanstilsynet, fordi solvensen er ekstremt lav. Ugebrevet afslører også, at en lang række kunder nu er blevet så nervøse for situationen i Qudos, at de ikke længere vil samarbejde med selskabet, hvilket må antages at gøre situationen endnu værre. Ved årsskiftet indgår Qudos så aftale om at købe sig ind i Alpha Insurance, der på det tidspunkt også længe har været i krise. Qudos køber 9,96 procent af aktierne i Alpha for 105 mio. kr.

Men allerede i starten af året står det klart, at Alpha tilsyneladende ikke kan leve op til sin del af aftalen, fremgår det af et dugfrisk regnskab fra Qudos. De 105 mio. kr. skifter ganske vist hænder, men helt uforklarligt går Alpha Insurance altså ned i starten af februar, til trods for den store pengetilførsel.

Hvad der herefter sker, er mindre gennemskueligt. Parterne er hurtigt enige om, at handlen må gå tilbage, men Alpha Insurance er efter alt at dømme ikke i stand til at betale de 105 mio.kr. tilbage. Så det ender med, at Alpha og Qudos bliver enige om, at Qudos i stedet for pengene skal have, hvad der i regnskabet betegnes som ”andre aktiver”. Hverken Kammeradvokaten eller garantifonden har i dag overblik over, hvad indholdet af den post er, men ifølge Ugebrevets oplysninger bliver begge selskaber enige om at bytte rundt på kunderne. Det sker blot uger før Alpha går ned med mus og mand.

Mystiske handler

”Der har været byttehandler, hvor vi endnu ikke har fuldtstændigt overblik over, hvad der har skiftet hænder. Aktieposten, som man bytter tilbage med Qudos, er med sikkerhed ikke i noget Alpha-selskab i dag. For det fremgår ikke af de lister over aktiver, jeg har fra selskabet,” siger Boris Frederiksen til Ugebrevet.

Ugebrevet har forsøgt at spørge til disse ting hos Qudos’ ledelse, men her er svaret fra direktør Robert Thornedahl, at han ikke vil forklare eller kommentere indholdet af sit eget netop aflagte regnskab, hvor informationerne fremgår.

Til gengæld kan man blive en anelse klogere, hvis man ser på Finanstilsynets undersøgelser af Alpha. Tilsynet træder nemlig ind i sagen, da Alpha Insurance i starten af februar melder sig insolvent. Tilsynets redegørelse kom godt en måned senere:
”I e-mail af 21. februar 2018 skrev Finanstilsynet, at Finanstilsynet umiddelbart vurderede, at transaktionerne generelt bar præg af at være sket til beløb, som ikke afspejler de bagvedliggende værdier,” lyder det blandt andet i redegørelsen, hvor Alpha Insurance fik et påbud om at nedskrive værdierne.

Med andre ord var aktieposten langt fra det værd, som Qudos havde betalt for den få måneder tidligere. Og det ender altså med, at Alpha Insurance og Qudos begynder at bytte kunder i stedet for – og at Alpha Insurance går ned kort tid efter.

En hurtig handel

Tilbage står spørgsmålet, hvorfor Qudos dog skulle være interesseret i at give for mange penge for en aktiepost i Alpha Insurance. Ikke mindst på et tidspunkt, hvor selskabet selv kæmper for overlevelse.

Qudos kan selvfølgelig have været særdeles uheldige med timingen, men krisen i Alpha Insurance har været åbenlys i mange år. En anden forklaring kunne være, at Qudos på anden måde kom styrket gennem handlerne.
Det er i hvert fald påfaldende, at partnerne så hurtigt bliver enige om at bytte andre ting, når nu de 105 mio.kr. tilsyneladende i ekspresfart brændte op i lommerne på Alpha Insurance.

Normalt ved den type handler af den størrelse er det noget, erhvervsadvokater kan bruge årevis på at diskutere i retten. Men Alpha lægger sig åbenbart ned med det samme og erkender, at de ikke kan leve op til de aftaler, som man har indgået højst en måned tidligere – i stedet for populært sagt at trække sagen i langdrag, mens virksomheden kæmper for livet.

Det ender som tidligere nævnt med, at der byttes kunder, og spørger man rundt i branchen, kunne fordelen ligge i, at Alpha Insurance har fået alle de kunder i Qudos, der er tabsgivende og uinteressante, men Qudos derimod har fået en masse profitable kunder tilbage. I regnskabet fra Qudos står der, at tilbagebytningen af aktieposten modsvarede værdien af 105 mio.kr., så der er næppe tvivl om, at Qudos har fået godbidder. Det vil Qudos dog heller ikke uddybe over for Ugebrevet.

Flere faresignaler

Uanset hvad der reelt er sket, så er den økonomiske situation i Qudos mildest talt anstrengt. Selskabets solvens var ved årsskiftet 1,22, procent, og derfor tyder det på, at de er under skærpet tilsyn hos Finanstilsynet.
De seneste år har Qudos har haft brug for flere kapitaltilførsler, og så sent som i maj måned var det igen nødvendigt med en kapitalforhøjelse, ifølge CVR-registret. Qudos havde sidste år fire forskellige direktører, hvilket næppe gør det nemmere at vende udviklingen.

I det netop aflagte regnskab klarer Qudos med nød og næppe et godkendt regnskab fra revisorer. Det er simpelthen nødvendigt at indsætte en note på over en side, hvor der tages en række forbehold for regnskabet, før revisorerne vil skrive under. Blandt andet hedder det, at ejerne har udstedt et støttebrev til selskabet om, at de vil hjælpe med kapital, hvis det bliver nødvendigt, og at det er på det grundlag at ledelsen har udarbejdet selve regnskabet.

Mangeårig revisor Teddy Wivel har læst noten i regnskabet og siger: ”Hele regnskabet baserer på den sætning. Uden den havde selskabet formentlig ikke fået en blank påtegning af revisionen.”

Det vides dog ikke, hvem de ultimative ejere er. Det er gemt i en række selskaber, der ender på kanaløen Guernsey, der også er kendt som skatteparadis. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved ejernes betalingsevne. De købte sidste år Qudos af et canadisk forsikringsselskab, men har stadig ikke været i stand til at betale regningen. To gange har de måtte bede om henstand over for canadierne.
Men hvis Kammeradvokaten kommer frem til, at handlerne mellem Alpha Insurance og Qudos skal gå tilbage – altså hvis mistanken om at Alpha er tømt for værdier – så kan situationen blive endog meget alvorlig. Ikke bare for Qudos, men også for det danske samfund.

”Der er ca. 250 mio. kr. tilbage ud af de 430 mio. kr., vi havde før konkursen i Husejernes Forsikring og Gable. Alpha Insurance har tyve til tredive gange så mange policer, og det er meget mere kompliceret, så man kan godt have bange anelser over, hvor det vil ende. Så det vil virkelig være dårlig timing, hvis der kom endnu en konkurs nu,” siger Torben Weiss Garne fra Garantifonden.