Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Kommentar: Uskarp og ligegyldig analyse af konkurrencen i banksektoren

Morten W. Langer

fredag 12. august 2022 kl. 11:13

Der stor forskel i kvalitet, dybde og skarphed, når Konkurrencestyrelsen udarbejder rapporter for henholdsvis Erhvervsministeriet og Konkurrencerådet. Den netop fremlagte rapport om konkurrencen i banksektoren, som Erhvervsministeriet har bestilt, er totalt renset for anbefalinger og konklusioner, som kunne være kontroversielle for banksektoren. Det lugter langt væk af, at bankernes brancheorganisation, FinansDanmark, og politiserende embedsmænd i Erhvervsministeriet har omskrevet rapporten til at være ligegyldig, uden kontroversielle konklusioner, skriver chefredaktør Morten W. Langer i denne anmeldelse af rapporten. 

Da erhvervsminister Simon Kollerup for knap et år siden kom til at kalde bankerne grådige på grund af de samordnede minusrenter på indlån, spærrede mange øjnene op, bl.a. Økonomisk Ugebrev. For regeringen har i årevis ikke vist vilje eller evne til at sørge for effektiv konkurrence i den finansielle sektor trods klare konklusioner i tidligere rapporter fra Konkurrencerådet om mangelfuld konkurrence i bl. a. pensionssektoren og realkreditten.   

Forsinket rapport 

Var regeringen og erhvervsministeren nu endelig rede til at vise mandsmod og tage et opgør med finanssektoren, herunder bankerne, som koster samfundet, herunder virksomheder og danskerne, milliarder i ekstraomkostninger på grund af mangelfuld konkurrence? Kollerup endte med i Folketingets Erhvervsudvalg at love, at han ville iværksætte en undersøgelse af ”den svage” konkurrence i banksektoren, og hvad man kunne gøre for at øge konkurrencen. Undersøgelsen skulle ligge færdig i november sidste år. 

Nu er den så endelig kommet, kun ca. otte måneder forsinket, selvom det er velkendt, at den har ligget færdig i udkast i månedsvis. Vores bedste bud er, at FinansDanmarks dygtige lobbyister og politiserende embedsmænd har redigeret rapportens formuleringer, konklusioner og fokuspunkter i en grad, så den sikkert er ukendelig i forhold til det første udkast. 

I hvert fald er den endelige version fuldstændigt uinteressant, teoretisk skrivebords-filosoferende, uden forsøg på at forstå, hvordan den danske banksektor i virkeligheden fungerer, og hvor de reelle konkurrencemæssige problemstillinger findes.  

FinansDanmarks direktør Ulrik Nødgaard var ikke kun dygtig som direktør for Finanstilsynet. Han er også guld værd for bankerne som lobbyist. Og det må have været med en vis tilfredshed, at hans folk forleden kunne udsende en pressemeddelelse, hvor han tager den sidste rest af kritik ud af rapportens konklusioner, ud over de ligegyldige konklusioner om manglende kundemobilitet, som vi har kendt til i årtier. 

Vores bud er, at rapporten om kort tid ender i en syltekrukke ligesom de ellers skarpe konkurrenceanalyser om realkreditten og pensionssektoren, som også kom med konkrete anbefalinger om, hvad der kunne styrke konkurrencen. Denne gang kan det dog være lige meget med syltekrukken, fordi der er reelt ikke meget at arbejde videre med. Nu har erhvervsministeren leveret sin rapport, og så har han gjort, hvad han lovede.  

Ingen detailanalyse 

Vi kunne bruge mange sider på at gennemgå hele rapporten, som synes at fokusere på en stribe områder, der grundlæggende ikke har den store betydning. Rapporten bevæger sig næsten hele vejen igennem på et makroniveau, understøttet af halvteoretisk international forskning, frem for at gå i substansen med en detailanalyse af, hvordan banksektoren hænger sammen, og hvordan den i praksis fungerer. 

Vi vil blot fremhæve nogle enkelte forhold, som viser, at analysen er overfladisk, grænsende til det vildledende. For det første fremhæves, at banksektorens forretning af egenkapitalen er overnormal med et afkastkrav på 4,8 til 7 pct. mod den faktiske på typisk 9-11 procent de seneste år. Men der gives ingen forklaringer på den overnormale forrentning i banksektoren. I rapporten oplyses det, at ”hvis konkurrencen på et marked er svag, kan det bl.a. føre til højere priser, hvilket kan afspejle sig i en vedvarende overnormal indtjening for virksomhederne på markedet. Indtjeningen måles ofte ved egenkapitalforrentningen, da denne afspejler, hvor meget ejerne af virksomheden får forrentet den kapital, de stiller til rådighed i virksomheden.” 

For det andet fremhæves det, at omkostningerne i den danske banksektor ikke er højere end i de udenlandske banker. I rapporten oplyses det, at ”danske bankers samlede driftsomkostninger er forholdsvis lave sammenlignet med en række EU-lande, når de opgøres i forhold til de samlede aktiver. Det skal bl.a. ses i lyset af, at danske bankkunder har relativt store engagementer igennem deres bank, i form af boligfinansiering, formueforvaltning mv. (…) Det vil medføre, at aktivmassen pr. kunde er større i Danmark.” Beregningen er ret beset vildledende og manipulerende, da realkreditudlån voldsomt skævvrider billedet i kraft at en meget stor aktivmasse til meget små omkostninger. Beregningen burde have været gennemført uden realkreditudlån med tilhørende omkostninger.  

Økonomisk Ugebrev har i tidligere artikler afsløret, at der er over 12.000 flere ansatte i den danske banksektor end i vores nabolande, målt på ansatte per million indbyggere:  

”Banksektoren skulle samlet set skære 12.628 fuldtidsansatte, svarende til 31 pct. af de i alt 44.000 ansatte, for at komme på niveau med de øvrige EU-lande. Økonomisk Ugebrev har på baggrund af data fra Folketinget og EBF, European Banking Federation, beregnet, at der i Sverige er 54 pct. færre bankansatte per million indbygger end i Danmark, og i Norge er det tilsvarende tal 36 pct.,” skrev vi.  

Også bankeksperten Johannes Raaballe fra Århus Universitet er tidligere kommet frem til tilsvarende resultater, men de berøres ikke i Erhvervsministerens rapport.   

For det tredje gennemgår rapporten slet ikke de danske bankers udlånsmarginal i forhold til bankerne i de lande, vi normalt sammenligner os med. I rapporten konstateres det blot, at rentemarginalen over en årrække har været faldende, hvilket næppe er den store overraskelse med det aktuelle rentemiljø. Overraskende er der ingen sammenligninger med udlandet.  

Økonomisk Ugebrev har tidligere afsløret, at de danske bankers rentemarginal typisk er højere end de flere andre europæiske banker, i hvert fald for private forbrugsudlån. Den aktuelle statistik viser, at den gennemsnitlige udlånsrente for bankernes forbrugslån er 4,5 pct., hvilket er markant højere end i eksempelvis Tyskland med 3,5 pct., Holland med 3,0 procent, Finland med 2,9 pct, og Belgien med 2,9 pct., ifølge tal fra ECB. Alt dette behandles ikke i rapporten, der i et afsnit om udviklingen i rentemarginalen (side 48) formuler lidt lirumlarum uden substans. 

For det fjerde reflekterer Konkurrencestyrelsen slet ikke omkring den problemstilling, der opstår, når banker kræver et helkundeforhold for at give et banklån eller et realkreditlån eller andet. Rapporten fokuserer alene på, at danskerne tilsyneladende selv ønsker at samle alle ting et sted, både bankforretninger, realkreditlån, investeringer og pension, også selvom kunden kun bliver ”rådgivet” om ”egne” produkter, uanset om andre virksomhedernes ydelser er bedre og billigere. Det nævnes i rapporten, at salg af flere ydelser i et bundt (”bundling”) kan være ulovligt, da det kan have konkurrenceskadelige virkninger. Denne problemstilling undersøges ikke i dybden. 

For det femte forholder rapporten sig kun lidt til, at bankernes ”rådgivere” i virkeligheden er sælgere. Ikke overraskende mener den overvejende del af ”rådgiverne”, at de er rådgivere, mens kun 2 pct. opfatter sig som ”sælgere”. I rapporten oplyses, at ”det harmonerer med at rådgiverne er underlagt rådgivningsansvar, som forpligter rådgiverne til at varetage forbrugernes interesser.” På den anden side oplyses det også, at bankerne kun sælger egne produkter, og det konkluderes, at ”kunderne kun i begrænset omfang tager kritisk stilling til, om det produkt, de køber, bedst matcher deres behov for den bedste pris.”   

Vores konklusion efter en gennemlæsning af rapporten, som sætter både Konkurrencestyrelsen og erhvervsministeriet i et beskæmmende ringe lys: Bankerne vandt igen.  Der er ikke udsigt til bedre priser og vilkår for danskerne og underskoven af SMV-virksomheder, når de går i banken. 

Morten W. Langer

Uddrag fra rapporten om konkurrencen i banksektoren 

Om investors afkastkrav på bankaktier (side 68) ”Hvis der tages udgangspunkt i et skøn for markedsrisikopræmien på 6-7 pct., medfører det, at afkastkravet for danske banker vil ligge mellem 4,8 og 7 pct. over den risikofrie rente, som er målt ved renten på en 10-årig statsobligation (…) Fra 2016-2019 har indtjeningen ligget over både det øvre og nedre skøn for et normalafkast, dog ikke i samme omfang som op til finanskrisen.” En stribe banker leverer for tiden en forrentning af egenkapitalen på 9-12 pct., altså langt over et normaliseret afkastkrav.  

Om banksektorens omkostninger: (side 47) ”Danske bankers driftsomkostninger i forhold til samlede aktiver ligger forholdsvis lavt, når der sammenlignes med en række EU-lande. En del af forklaringen kan være, at de danske banker er forholdsvis langt fremme for så vidt angår digitalisering. Det betyder, at en række processer er blevet lettere og mindre mandskabstunge.” 

Find rapporten her      

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed

Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

Senior Tax Manager til Pension Danmark
Region Hovedstaden
HR- og udviklingschef til Dansk Sygeplejeråd
Region Hovedstaden
Business controller
Region hovedstaden
Udløber snart
Koordinerende økonomikonsulent til Job- og Velfærdsstaben
Region Midt

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag den seneste udgivelse af Finans – det førende magasin om den danske finanssektor.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank