Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Kommentar: Uskarp og ligegyldig analyse af konkurrencen i banksektoren

Morten W. Langer

fredag 12. august 2022 kl. 11:13

Der stor forskel i kvalitet, dybde og skarphed, når Konkurrencestyrelsen udarbejder rapporter for henholdsvis Erhvervsministeriet og Konkurrencerådet. Den netop fremlagte rapport om konkurrencen i banksektoren, som Erhvervsministeriet har bestilt, er totalt renset for anbefalinger og konklusioner, som kunne være kontroversielle for banksektoren. Det lugter langt væk af, at bankernes brancheorganisation, FinansDanmark, og politiserende embedsmænd i Erhvervsministeriet har omskrevet rapporten til at være ligegyldig, uden kontroversielle konklusioner, skriver chefredaktør Morten W. Langer i denne anmeldelse af rapporten. 

Da erhvervsminister Simon Kollerup for knap et år siden kom til at kalde bankerne grådige på grund af de samordnede minusrenter på indlån, spærrede mange øjnene op, bl.a. Økonomisk Ugebrev. For regeringen har i årevis ikke vist vilje eller evne til at sørge for effektiv konkurrence i den finansielle sektor trods klare konklusioner i tidligere rapporter fra Konkurrencerådet om mangelfuld konkurrence i bl. a. pensionssektoren og realkreditten.   

Forsinket rapport 

Var regeringen og erhvervsministeren nu endelig rede til at vise mandsmod og tage et opgør med finanssektoren, herunder bankerne, som koster samfundet, herunder virksomheder og danskerne, milliarder i ekstraomkostninger på grund af mangelfuld konkurrence? Kollerup endte med i Folketingets Erhvervsudvalg at love, at han ville iværksætte en undersøgelse af ”den svage” konkurrence i banksektoren, og hvad man kunne gøre for at øge konkurrencen. Undersøgelsen skulle ligge færdig i november sidste år. 

Nu er den så endelig kommet, kun ca. otte måneder forsinket, selvom det er velkendt, at den har ligget færdig i udkast i månedsvis. Vores bedste bud er, at FinansDanmarks dygtige lobbyister og politiserende embedsmænd har redigeret rapportens formuleringer, konklusioner og fokuspunkter i en grad, så den sikkert er ukendelig i forhold til det første udkast. 

I hvert fald er den endelige version fuldstændigt uinteressant, teoretisk skrivebords-filosoferende, uden forsøg på at forstå, hvordan den danske banksektor i virkeligheden fungerer, og hvor de reelle konkurrencemæssige problemstillinger findes.  

FinansDanmarks direktør Ulrik Nødgaard var ikke kun dygtig som direktør for Finanstilsynet. Han er også guld værd for bankerne som lobbyist. Og det må have været med en vis tilfredshed, at hans folk forleden kunne udsende en pressemeddelelse, hvor han tager den sidste rest af kritik ud af rapportens konklusioner, ud over de ligegyldige konklusioner om manglende kundemobilitet, som vi har kendt til i årtier. 

Vores bud er, at rapporten om kort tid ender i en syltekrukke ligesom de ellers skarpe konkurrenceanalyser om realkreditten og pensionssektoren, som også kom med konkrete anbefalinger om, hvad der kunne styrke konkurrencen. Denne gang kan det dog være lige meget med syltekrukken, fordi der er reelt ikke meget at arbejde videre med. Nu har erhvervsministeren leveret sin rapport, og så har han gjort, hvad han lovede.  

Ingen detailanalyse 

Vi kunne bruge mange sider på at gennemgå hele rapporten, som synes at fokusere på en stribe områder, der grundlæggende ikke har den store betydning. Rapporten bevæger sig næsten hele vejen igennem på et makroniveau, understøttet af halvteoretisk international forskning, frem for at gå i substansen med en detailanalyse af, hvordan banksektoren hænger sammen, og hvordan den i praksis fungerer. 

Vi vil blot fremhæve nogle enkelte forhold, som viser, at analysen er overfladisk, grænsende til det vildledende. For det første fremhæves, at banksektorens forretning af egenkapitalen er overnormal med et afkastkrav på 4,8 til 7 pct. mod den faktiske på typisk 9-11 procent de seneste år. Men der gives ingen forklaringer på den overnormale forrentning i banksektoren. I rapporten oplyses det, at ”hvis konkurrencen på et marked er svag, kan det bl.a. føre til højere priser, hvilket kan afspejle sig i en vedvarende overnormal indtjening for virksomhederne på markedet. Indtjeningen måles ofte ved egenkapitalforrentningen, da denne afspejler, hvor meget ejerne af virksomheden får forrentet den kapital, de stiller til rådighed i virksomheden.” 

For det andet fremhæves det, at omkostningerne i den danske banksektor ikke er højere end i de udenlandske banker. I rapporten oplyses det, at ”danske bankers samlede driftsomkostninger er forholdsvis lave sammenlignet med en række EU-lande, når de opgøres i forhold til de samlede aktiver. Det skal bl.a. ses i lyset af, at danske bankkunder har relativt store engagementer igennem deres bank, i form af boligfinansiering, formueforvaltning mv. (…) Det vil medføre, at aktivmassen pr. kunde er større i Danmark.” Beregningen er ret beset vildledende og manipulerende, da realkreditudlån voldsomt skævvrider billedet i kraft at en meget stor aktivmasse til meget små omkostninger. Beregningen burde have været gennemført uden realkreditudlån med tilhørende omkostninger.  

Økonomisk Ugebrev har i tidligere artikler afsløret, at der er over 12.000 flere ansatte i den danske banksektor end i vores nabolande, målt på ansatte per million indbyggere:  

”Banksektoren skulle samlet set skære 12.628 fuldtidsansatte, svarende til 31 pct. af de i alt 44.000 ansatte, for at komme på niveau med de øvrige EU-lande. Økonomisk Ugebrev har på baggrund af data fra Folketinget og EBF, European Banking Federation, beregnet, at der i Sverige er 54 pct. færre bankansatte per million indbygger end i Danmark, og i Norge er det tilsvarende tal 36 pct.,” skrev vi.  

Også bankeksperten Johannes Raaballe fra Århus Universitet er tidligere kommet frem til tilsvarende resultater, men de berøres ikke i Erhvervsministerens rapport.   

For det tredje gennemgår rapporten slet ikke de danske bankers udlånsmarginal i forhold til bankerne i de lande, vi normalt sammenligner os med. I rapporten konstateres det blot, at rentemarginalen over en årrække har været faldende, hvilket næppe er den store overraskelse med det aktuelle rentemiljø. Overraskende er der ingen sammenligninger med udlandet.  

Økonomisk Ugebrev har tidligere afsløret, at de danske bankers rentemarginal typisk er højere end de flere andre europæiske banker, i hvert fald for private forbrugsudlån. Den aktuelle statistik viser, at den gennemsnitlige udlånsrente for bankernes forbrugslån er 4,5 pct., hvilket er markant højere end i eksempelvis Tyskland med 3,5 pct., Holland med 3,0 procent, Finland med 2,9 pct, og Belgien med 2,9 pct., ifølge tal fra ECB. Alt dette behandles ikke i rapporten, der i et afsnit om udviklingen i rentemarginalen (side 48) formuler lidt lirumlarum uden substans. 

For det fjerde reflekterer Konkurrencestyrelsen slet ikke omkring den problemstilling, der opstår, når banker kræver et helkundeforhold for at give et banklån eller et realkreditlån eller andet. Rapporten fokuserer alene på, at danskerne tilsyneladende selv ønsker at samle alle ting et sted, både bankforretninger, realkreditlån, investeringer og pension, også selvom kunden kun bliver ”rådgivet” om ”egne” produkter, uanset om andre virksomhedernes ydelser er bedre og billigere. Det nævnes i rapporten, at salg af flere ydelser i et bundt (”bundling”) kan være ulovligt, da det kan have konkurrenceskadelige virkninger. Denne problemstilling undersøges ikke i dybden. 

For det femte forholder rapporten sig kun lidt til, at bankernes ”rådgivere” i virkeligheden er sælgere. Ikke overraskende mener den overvejende del af ”rådgiverne”, at de er rådgivere, mens kun 2 pct. opfatter sig som ”sælgere”. I rapporten oplyses, at ”det harmonerer med at rådgiverne er underlagt rådgivningsansvar, som forpligter rådgiverne til at varetage forbrugernes interesser.” På den anden side oplyses det også, at bankerne kun sælger egne produkter, og det konkluderes, at ”kunderne kun i begrænset omfang tager kritisk stilling til, om det produkt, de køber, bedst matcher deres behov for den bedste pris.”   

Vores konklusion efter en gennemlæsning af rapporten, som sætter både Konkurrencestyrelsen og erhvervsministeriet i et beskæmmende ringe lys: Bankerne vandt igen.  Der er ikke udsigt til bedre priser og vilkår for danskerne og underskoven af SMV-virksomheder, når de går i banken. 

Morten W. Langer

Uddrag fra rapporten om konkurrencen i banksektoren 

Om investors afkastkrav på bankaktier (side 68) ”Hvis der tages udgangspunkt i et skøn for markedsrisikopræmien på 6-7 pct., medfører det, at afkastkravet for danske banker vil ligge mellem 4,8 og 7 pct. over den risikofrie rente, som er målt ved renten på en 10-årig statsobligation (…) Fra 2016-2019 har indtjeningen ligget over både det øvre og nedre skøn for et normalafkast, dog ikke i samme omfang som op til finanskrisen.” En stribe banker leverer for tiden en forrentning af egenkapitalen på 9-12 pct., altså langt over et normaliseret afkastkrav.  

Om banksektorens omkostninger: (side 47) ”Danske bankers driftsomkostninger i forhold til samlede aktiver ligger forholdsvis lavt, når der sammenlignes med en række EU-lande. En del af forklaringen kan være, at de danske banker er forholdsvis langt fremme for så vidt angår digitalisering. Det betyder, at en række processer er blevet lettere og mindre mandskabstunge.” 

Find rapporten her      

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev om
Finans og Økonomi

Få de vigtigste finansnyheder direkte i indbakken. 
Det er gratis og udkommer tirsdag og torsdag kl. 9.00.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

Financial controller til mellemstort advokatkontor centralt placeret i Aarhus
Region Midt
Investeringschef til Ringkjøbing Landbobank
Region Midt
Erfaren økonom til analyser af boligmarkedet og den finansielle stabilitet
Region Hovedstaden
Udløber snart
Energinet søger en senior commercial manager
Region Syd
Udløber snart
Grant Thornton Denmark søger erfaren revisor
Region Hovedstaden
Udløber snart
Vil du være vores nye skarpe tovholder på budgetprocessen?
Region Sjælland
Udløber snart
Møns Bank i Næstved søger erhvervsrådgiver – er det dig?
Region Sjælland
Udløber snart
Vald. Birn A/S søger en Group Financial Controller
Region Midt
Udløber snart
Ringkjøbing Landbobank søger privatrådgiver til København
Hovedstaden
Udløber snart
Hvidvaskmedarbejder til Danske Andelskassers Bank
Region Midt
Udløber snart
Jurist med speciale i hvidvask (AML) til Danske Andelskassers Bank
Region Midt
Udløber snart
Clipper Bulk A/S søger Finance Controller
Region Hovedstaden
Selvstændig finance business partner med solid forretningsforståelse
Region Syddanmark
Udløber snart
Dansk Sygeplejeråd søger financial controller med god faglig ballast og digital flair
Region Hovedstaden
Energinet søger afdelingsleder – Analyse & rapportering
Region Syddanmark
Udløber snart
Senior Regnskabschef i CM Biomass
Region Hovedstaden
Udløber snart
Dygtig økonom med interesse for sundhed til Strategisk Analyse
Region Hovedstaden
Udløber snart
Financial Controller til Business Support i Pensions & Investments
Region Hovedstaden
Finansiel Controller til Økonomifunktionen i Facit Bank
Region Hovedstaden
Udløber snart
Grant Thornton søger revisor med minimum et par års erfaring
Region Hovedstaden
Fagligt stærke revisorer med fokus på risikostyring til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Region Nordjylland
Udløber snart
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed
Region Hovedstaden
Udløber snart
Clipper Bulk A/S søger Accountant Assistant – Creditor & Payment Team
Region Hovedstaden
Udløber snart
Energinet søger en kommunikativ stærk finance business partner
Region Syd

Mere fra ØU Finans

Seneste nyt

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Salg: [email protected]
Jobannoncer: [email protected]
Redaktion: [email protected]
Annonce materialer: [email protected]
Bogholderi: [email protected]

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.
Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag den seneste udgivelse af Finans – det førende magasin om den danske finanssektor.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[esi iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]