Del artiklen:

En stribe direktørudskiftninger og strategiskifter gennem det seneste årti har tilsyneladende ikke løst IC Groups grundlæggende problemer. Den seneste strategiændring stiller spørgsmålstegn ved koncernens eksistensberettigelse – og ved hovedejerens evne til at understøtte værdiskabelse

En ny ledelse skal atter en gang finde en bedre vej frem for børsnoterede IC Group, og den vej kan logisk set ende med salg og afnotering af den danske tøjkoncern. IC Group har i de seneste måneder igen været gennem en turbulent periode, som nåede et foreløbigt klimaks, da nimåneders-regnskabsmeddelelsen i den forgangne uge udløste et umiddelbart fald i IC Group-aktien på 11 procent.

Koncernen nedjusterede forventningen til omsætningen i regnskabsåret 2016-17 til en vækst i lokale valutaer på 3-4 procent (mod tidligere 5-6) og en ebit-margin på 4-5 procent (mod tidligere 6-7). Nedjusteringen kommer, selvom resultaterne for de første ni måneder ligger pænt inden for, eller over, den hidtidige prognose. Resultatet i regnskabsårets fjerde kvartal vil imidlertid blive tvunget ned af særlige udgifter til reduktion af lagrene og til indførelse af en ny struktur.

Tre afgørende spørgsmål
Nedjusteringen kommer efter, at den tidligere topchef Mads Ryder blev fyret i februar, og bestyrelsen i den forbindelse varslede en ny strategi og en ny struktur. Siden februar har den midlertidige CEO Peter Thorsen været i gang med forandringsprocessen, som nu overtages af den nyudnævnte CEO Alexander Martensen-Lassen.

Det betydelige aktiekursfald kan dels ses som et udtryk for markedets skuffelse over de varslede nedskrivninger og omstruktureringsomkostninger. Men det kan også ses som udtryk for uro over de spørgsmålstegn, som koncernen aktuelt sætter ved sig selv:

Stort salg til rabatpriser: Her i maj 2017 skriver ledelsen, at den har ”afdækket operationelle udfordringer inden for distribution samt overdisponeringer i vareindkøb, hvilket har medført øget salg af varer med rabat.” En reduktion af mængden af varer med rabat vil nu ramme omsætningen hårdt. Her beskrives i virkeligheden et problem, som har plaget IC Group i årevis (også i for eksempel 2013, 2008 og 2005 klagedes der over rabatterne), og som ingen af en hel stribe af topchefer åbenbart har fået løst tilfredsstillende. Har man virkelig nu fundet en løsning på problemet?
Strategisk slinger fortsætter: Løsningen skal ikke mindst bestå i en magtforskydning fra koncernens CEO til CEO’erne for de tre hovedmærker, Tiger of Sweden, Peak Performance og By Malene Birger. De tre mærker skal nu drives som selvstændige enheder, fordi der ikke er synderlige synergier imellem dem. Deres branchekyndige CEO’er får større beføjelser og skal referere direkte til bestyrelsen. Tidligere har IC Group fundet ud af, at mid market- og premium market-forretninger ikke havde meget til fælles, og derfor solgte man mid market-aktiviteterne. Nu konstaterer man så, at premium-aktiviteterne heller ikke indbyrdes har noget synderligt til fælles. Så hvorfor skal de overhovedet drives i en fælles børsnoteret koncern?

Tvivl om de rette ledelseskompetencer: ”Med vores nye struktur kommer branchekendskabet igen i højsædet, hvilket tiltaler mig,” sagde IC Groups hovedaktionær og stifter Niels Martinsen i den forgangne uge til Dagbladet Børsen. Men det var jo netop Niels Martinsen, der som bestyrelsesformand i 2013 besluttede at fyre daværende CEO Niels Mikkelsen, der havde solid baggrund i tøjbranchen, og erstatte ham med Mads Ryder, der ikke kom fra branchen. Man må også formode, at Niels Martinsen som formand var enig med Mads Ryder, da denne besluttede at centralisere magten hos koncernchefen og dermed skære et ledelseslag ud af koncernen – netop den beslutning, der nu tages om igen. Er Niels Martinsen stadig den optimale hovedejer og magthaver i IC Group?

Thorsen som mulig virksomhedssælger
Svarene på de tre spørgsmål kunne pege i retning af et salg af IC Group, og den nye struktur vil gøre det nemmere at sælge varemærkerne, enten samlet eller hver for sig.

Peter Thorsen forlader nu posten som midlertidig CEO for at hellige sig arbejdet i IC Groups bestyrelse, hvor han er udset til at efterfølge Henrik Heideby på formandsposten. Det er måske værd at erindre om, at det netop var Peter Thorsen, der som bestyrelsesformand fik solgt den tidligere børsnoterede møbelvirksomhed BoConcept til en kapitalfond, fordi den ældre hovedaktionær ønskede at trække sig ud. Men om han, inden et muligt salg, kan gentage kunststykket fra BoConcept, er endnu kun et spørgsmål.

læs hele udgivelsen her

Morten A. Sørensen

Del artiklen: