Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Finances with chart, number table and electronic calculator. Keywords: Account, Tax auditors, abstractly, account, accountancy, advance, analyse, analysis, audit, auditor, balance, ballpoint pen, bank, banker, bench account, bill, bond, budget, business, business report, businessman, calculate, calculation, cash audit, cash box, chart, class, company, computer, consultation, controls, count, credit, currency, data, debts, default, digits, document, economy, electronic calculator, euro, evaluation, figure, figures, finance, finances, financial accounting, financial adviser, financial consultation, financial market, financial plan, financially, forecast, glasses, graph, growth, impetus, income, income return, income tax, increase, interest, invest, investment, jetty, legal estate, loss, market price, marketing, money market, number table, objective, outputs, paper, pen, plan, planning, prediction, presentation, profit, prosperity, red pen, report, research, result, salary, savings bank, share price, statistics, steering wheel, steering wheels, stock, stock exchange, stock market, success, table, tax audit, tax consultant, tax office, trend, turnover, turnover default, turnover growth, value Mauritius Images, Export08, 0917

Ballade om iværksætterselskaber. Introduktionen af selskabsformen IVS, der er specielt beregnet til iværksættere, har ikke givet væsentligt flere selskabsdannelser, om overhovedet nogen, viser en undersøgelse fra Erhvervsministeriet. Derimod har selskabsformen tilsyneladende skabt mere uorden: ”Med introduktionen af iværksætterselskaberne er antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning, steget.

Stigningen i tvangsopløsninger har medført øgede omkostninger for det offentlige. (…) Der var en vis usikkerhed ved introduktionen af iværksætterselskaber i 2014 om, hvorvidt virksomhedsformen ville blive anvendt til svig og momsunddragelse i højere grad end andre virksomhedsformer. Bekymringen var, at det lave kapitalkrav samt den begrænsede hæftelse, ville gøre...

Læs også:  Danske aktier i europæisk superrekord, men hvad nu?