Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Erhvervsminister: Vi undersøger, om der kan gøres ansvar gældende over for Danske Bank. Ifølge et talepapir fra samrådet i Folketingets Erhvervsudvalg siger ministeren blandt andet, at ”I spørgsmål D spørges der til, hvordan danske myndigheder tilrettelægger undersøgelserne af hvidvasksagen i Danske Bank, herunder samarbejdet med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsfora. • Jeg vil understrege, at det er afgørende, at myndighederne kommer til bunds i sagen.

• Som bekendt har Finanstilsynet besluttet at genåbne undersøgelsen om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial på baggrund af de nye oplysninger, som er kommet frem de seneste måneder.

• Finanstilsynet vil gennemgå konklusionerne og andet relevant materiale fra såvel...