Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Nykredit Bank-medarbejdere bevilger lån uden at spørge bestyrelsen. Efter et tilsynsbesøg skriver Finanstilsynet:

”Bankens kreditpolitiske retningslinjer, risikoanalyse og navnlig analysen af robustheden i kundens gældsserviceringsevne kan forbedres.

Det gælder særligt, hvor nyopførte ejendomme eller ejendomme under opførelse eller udvikling ikke i fuldt omfang er forhåndssolgt, eller hvor der kan være særlig usikkerhed om ejendommes lejeindtægt på længere sigt.

Det kan også indebære en risiko, at bankens kreditpolitik er lempelig og giver mulighed for lån med betydelig afdragsfrihed og en kort lånerente, så gælden kun bliver nedbragt beskedent.

(…) Banken fik påbud om, at væsentlige fravigelser fra kreditpolitikken kun finder sted i et begrænset omfang, og at de inden bevilling forelægges for bankens bestyrelse til godkendelse.”

Læs også:  Kan coronakrisen blive positiv for headhunterne?

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her