Dom: Kunder skal aktivt godkende væsentlige ændringer i livpolicer

Livsforsikringskunder skal aktivt godkende væsentlige ændringer i policen. Ny afgørelse fra Højesteret:

”En forsikringstager, F, tegnede i 2001 to livsforsikringer, som ville blive udbetalt til hans nærmeste pårørende, hvis han døde, før han fyldte 60 år. Ifølge forsikringsbetingelserne var nærmeste pårørende F’s ægtefælle, livsarvinger eller øvrige arvinger.

I 2011 meddelte forsikringsselskabet i et brev til F, at selskabet ændrede definitionen af nærmeste pårørende, så nærmeste pårørende var F’s samlever, hvis F ikke efterlod sig en ægtefælle.

Selskabet anførte, at F accepterede ændringen, hvis han fortsatte med at betale til forsikringerne, hvilket F gjorde indtil sin død i 2016.

Efter F’s død opstod der uenighed mellem F’s datter, A, og B, som F boede sammen med ved sin død, om, hvem der skulle have forsikringssummerne udbetalt.

Sagen angik i første række, om forsikringsselskabet ved ”passiv accept” kunne ændre definitionen af nærmeste pårørende. Højesteret fandt, at ændring af, hvem der skal anses som en forsikringstagers nærmeste pårørende, må forudsætte en aktiv tilkendegivelse og derfor ikke kan ske ved passiv accept.”

Læs også:  Eksporterhverv bekymrede over manglende finansiering.

SKT

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her