Markant fremgang i ejendomsselskaberne

Top 40 ejendomsselskaber: Værdireguleringer er med til at trække resultaterne for de 40 største ejendomsselskaber pænt op i 2017. Selskaberne har fremgang i overskud på hele 24 procent. Også før værdireguleringer er der fremgang på seks procent. De store ejendomsselskaber havde altså et rigtig godt 2017, viser regnskabsgennemgangen.

Efter et par år med meget beskeden vækst i driftsresultaterne, var der i 2017 tale om et markant hop opad. Allerede før værdireguleringer er indtjeningen på 9,8 mia. kr., mod 9,2 mia. kr. året før. I forhold til den samlede bogførte ejendomsportefølje i de 40 største ejendomsselskaber på knap 217 mia. kr. svarer det til et direkte afkast på ejendomsinvesteringerne på 4,5 procent mod 4,3 procent året før.

Regnskabstallene viser ikke...