Massivt krav om politisk indgreb i svag realkreditkonkurrence

Politikernes forsøg på at skabe bedre konkurrence i realkreditten er slået fejl. Sådan lyder vurderingen fra et massivt flertal af låntagere, der er nærmest højrøstede i deres kritik af manglende reel konkurrence. Hele 83 procent af realkreditlånerne synes, at konkurrencen er mangelfuld, og 88 procent kræver politisk indgriben.

Det kan godt være, at folkestormen mod forhøjede bidragssatser for en tid har lagt sig lidt. Men under overfladen er danske boligog virksomhedsejere med realkreditlån fortsat rasende over den skjulte skat, som ligger i de markant forhøjede realkreditbidrag, svag konkurrence, og politikernes manglende vilje og lyst til at gøre noget ved det. Låntagernes dom over realkreditsektoren er ultrahård. Hele 83 procent af låntagerne vurderer, at der kun...