Nationalbanken: Dansk eksport..

Nationalbanken: Dansk eksport har været understøttet markant af medicin og fødevarer: I en ny Economic Memo skriver Nationalbanken, at ”Medicin og medicinaludstyr er blandt Danmarks største eksportvarer. I 2019 udgjorde eksporten af medicin mv. 24 pct. af værdien af den samlede vareeksport.

Fødevarer udgør med sine 17 pct. også en stor andel af vareeksporten. Den resterende del består hovedsageligt af maskiner og transportmidler samt bearbejdede halvfabrikata. Efterspørgslen efter medicin og fødevarer er historisk set mindre følsom over for udsving i den globale økonomi end fx maskineksporten og eksporten af halvfabrikata, jf. figur 2. Det skyldes, at medicin og fødevarer i vid udstrækning er nødvendighedsgoder.

Indtil nu har midlertidige forhold såsom fyldte ordrebøger, tegn på hamstring af medicin i udlandet og vundne markedsandele på markeder, hvor produktionen har været lukket, holdt hånden under dansk vareeksport. Der er dog nu tydelige tegn på nedgang. I april faldt vareeksporten (eksl. skibe, fly og brændsel mv.) således samlet 5,8 pct., og virksomhedernes forventninger til ordretilgang i 2. kvartal er faldet markant.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her