Nationalbanken enig med vismændene i vurdering af konjunkturbilledet

Nationalbanken skriver , at ”Nationalbanken deler overordnet set formandskabets vurdering af konjunktursituationen og det tilhørende risikobillede, om end økonomien efter Nationalbankens opfattelse er et stykke længere inde i højkonjunkturen, end formandskabet vurderer. Dansk økonomi har indtil videre stået imod den internationale vækstafdæmpning, der er indtruffet det seneste år. Udsigten til svagere udvikling i udlandet vil dog med tiden smitte af på dansk økonomi, og væksten herhjemme må forventes at blive lidt lavere i de kommende år. På arbejdsmarkedet er der begyndende tegn på en opbremsning, og manglen på arbejdskraft er aftaget.”

MWL

Læs også:  Bagmandspolitiet dropper sag mod Danske Banks revisorer

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her