Skattemyndighederne er kørt ind i en mur omkring den videre undersøgelse af SEB’s, Nordeas og Danske Banks eventuelle medansvar i den del af udbytteskandalen, som vedrører den såkaldte bankordning, hvor bankerne har formidlet udbyttegodtgørelser for 5,4 mia. kr. fra statskassen til danske og udenlandske investorer. Derfor er Finanstilsynet nu gået ind i sagen, for at skaffe den nødvendige dokumentation fra de tre banker.

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev har skattemyndighederne gennem en årrække accepteret at udbetale udbytterefusioner for 5,4 mia. kr. via SEB, Nordea og Danske Bank, hvor eneste dokumentation har været summariske opgø-relser fra de tre banker, hvis kunder har bedt om at søge udbytterefusioner hos SKAT på deres vegne.

De tre banker har haft en...