I løbet af maj måned får private investorer adgang til en ny aktivklasse, hvor man kan undgå både nulrente på bankbogen og overvurderede aktier og obligationer. Den nye aktivklasse udbydes af investeringsfirmaet Exact Invest i samarbejde med Flex Funding, som de seneste år har formidlet crowdlending direkte fra private til mindre virksomheder.

Det nye produkt er komponeret på den måde, at investoren køber aktier i det nye selskab Flex Funding Invest, som låner de indskudte penge ud til ca. 10-20 forskellige SMV-selskaber, som er kommet gennem nåleøjet hos Flex Funding og dennes adm. direktør Henrik Vad, der på forhånd har sagt, at han privat vil investere i investeringsselskabet Flex Funding Invest.

Fra det nye investeringsselskab oplyser direktør Martin Nymark, at investeringsselskabet i første omgang går efter en mindre kreds af investorer, men at konceptet kan forøges i takt med at det underliggende marked vokser. Hver investor skal lægge mindst 750.000 kr. i investering. Beløbsgrænsen for mindsteinvesteringen skyldes myndighedskrav til de såkaldte Alternative Investeringsfonde, som retter sig mod professionelle eller meget kyndige investorer, som selv kan vurderer risikoen ved investeringen.

”Fordelen ved vores nye investeringsselskab i forhold til direkte udlån gennem platformen, er at investor slipper for aktivt selv at sørge for at allokere sin portefølje og automatisk får en risikospredning, da der lånes penge ud til flere selskaber i en slags pulje. Flex Funding udarbejder den indledende kreditvurdering med selskabets velafprøvede metoder, og derefter tager vi i investeringsselskabets ledelse stilling til den endelige sammensætning af selskaber, vi skal udlåne penge til. Som investor på platformen er der også mulighed for at undersøge og stille spørgsmål direkte til de selskaber, vi påtænker at gå ind i,” siger Martin Nymark fra Exact Invest.

I samarbejde med banker
Han mener ikke, at bankerne bør opfatte crowdlending som en konkurrent, men mere som en mulig partner, hvor banken kan fastholde SMV virksomheder i kundebasen, selvom den ikke ønsker at give et lån til virksomheden. Bankerne har efter finanskrisen været meget tilbageholdende med SMV-udlån, og det er blevet forstærket af skrappere hensættelsesregler på lån med lavere bonitet.

”Jeg tror, at bankerne vil finde det interessant at samarbejde med Flex Funding. Blandt andet kan bankerne jo vælge at nøjes med en mindre udlånsandel, når deres kunder ønsker et lån, og så lade dem hente resten af pengene via Flex Funding og os.”

”Vi investerer udelukkende i lån, der har modtaget en positiv rating på Flex Fundings platform (A-C), men vi vil typisk gå efter de risikoklasser, vi kalder B og C, hvor risikoen er lidt større, men hvor udlånsrenten så selvfølgelig også er højere,” siger Martin Nymark.

Han ser den nye aktivklasse som en såkaldt ”alternativ investering” med høje stabile afkast, der på sigt også vil kunne tiltrække professionelle investorer, herunder pensionskasser. Den aktuelle forventning lyder på et afkast til investorerne på ca. 6,5 procent netto ved udlån til virksomheder i risikoklasse B og ni procent til virksomheder i risikoklasse C. Flex Funding har de første år formidlet lån på op til et par mio. kr. men Martin Nymark forventer at man vil se størrelsen af de enkelte lån stige i takt med professionaliseringen af markedet. Maksimalt 15 procent af den samlede kapital kan investeres i et lån.

Han forventer, at mange virksomheder vil efterspørge denne type lånekapital, og det indikeres også af omfanget af henvendelser til Flex Funding, siger Martin Nymark. Samtidig forventer han også, at mange private investorer, som vil signe op i denne type lånefonde. ”Vores klare fornemmelse er, at investorer søger efter nye investeringsmuligheder, som give gode stabile afkast. Både obligationer og erhvervsobligationer giver jo i dag meget lave effektive renteafkast, og derfor er den nye mulighed et oplagt alternativ,” siger han.

Økonomisk Ugebrev har tidligere gennemført et survey blandt private velhavende investorer med ca. 1000 svar, hvor et stort flertal giver udtryk for stor interesse for investering i SMV virksomheder med en højere risiko og tilsvarende højere afkastmuligheder.

Læs hele udgivelsen her