Erhvervsstyrelsen konkluderer i ny analyse, at der er 168 virksomheder i Danmark med mere end 1000 ansatte, baseret på regnskaber for 2012. Økonomisk Ugebrevs gennemgang af de enkelte selskabers 2014-regnskaber viser, at det reelle tal er betydeligt lavere, og at tallet er faldende. Regeringen synes, at det er et problem, at vi ikke har flere store virksomheder, og at noget derfor må gøres. Til dagbladet Børsen udtalte Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen således for nylig følgende: ”Vi skal dette problem til livs, derfor opstiller jeg målet, at vi inden 2020 skal skabe 32 nye virksomheder med over 1000 ansatte.” Se også kommentaren om ministerens ambition på side 4.

Økonomisk Ugebrev har særskilt fået udleveret Erhvervsstyrelsens liste med navne på de 168 virksomheder, og vores gennemgang ekskluderer altså en hel del selskaber fra Erhvervsstyrelsens oversigt. Gennemgangen viser, at der er virkeligheden er op mod 20 færre ”rigtige” selskaber med tusinde ansatte eller derover. Gennemgangen bekræfter dog konklusionen om, at ingen af de store selskaber er etableret inden for de seneste tyve år, og med undtagelse af en håndfuld selskaber inden for plejeservice og detailkæder kan der skrives 30 år.

For det første er flere selskaber siden 2012, på grund af en svag regnskabsmæssig udvikling og nedskæringer, faldet ud af listen: Wrist Group er ophørt i den oprindelige form, efter OW Bunker blev udskilt og børsnoteret – for derefter at krakke. Det kriseramte J. Lauritzen har de seneste år sagt farvel til flere hundrede ansatte, og ifølge det seneste regnskab er 956 tilbage nu. Slagteriet Tican er solgt til en ny tysk ejer efter flere års økonomiske problemer.

For det andet er der flere selskaber med 1000+ ansatte, som er udenlandske holdingselskaber stort set uden aktivitet i Danmark, muligvis placeret her af skattemæssige årsager: Selskabet Fan Milk er et tomt holdingselskab, ejet via Luxembourg, med stort set alle sine aktiviteter i Vestafrika inden for mejeriproduktion med fokus på yoghurt og is, med 17 ansatte i det danske datterselskab Emidan. Koncernen har i alt 1620 ansatte. Holdingselskabet Norican ejer DISA Industries med 297 ansatte, samt det amerikanske selskab WHG Holding i Colorado, USA. Danica Corporation, som driver forretning inden for kølesystemer til blandt andet supermarkeder og skibe, har stort set hele sin aktivitet i Sydamerika, og antallet af ansatte er de seneste år faldet til under tusinde. Udenlandskejede Meneta Holding med betydelige aktiviteter i Indien og Kina har i alt 1346 ansatte oplyser at have to personer ansat i det danske holdingselskab.

Andre tæller med to gange i form af samme selskaber inden for samme koncern: Svensk-ejede NCC indgår med to forskellige selskaber, Jyske Holding og Jyske Tyskland indgår også i listen. Det samme gør Schouw & Co. og hovedaktionærselskabet Givesco. Der indgår også statsselskaber som DR, Postdanmark og DONG i opgørelsen. Gennemgås listen for de nyeste selskaber, altså dem er er startet for mellem 20 år og 30 år siden, fremgår det, at de ti selskaber kan opdeles i to grupper: For det første fire selskaber, som er etableret som udenlandske datterselskaber, nemlig teleselskaberne TeliaSonera og Telenor, og af den danske stat, nemlig TV2, samt norsk-ejede Elgiganten. For det andet seks selskaber, som udspringer af danske iværksættergen.

Scancom, som er halvt ejet af Jyske, fremstiller træhavemøbler i Asien, med 3.900 ansatte koncentreret i Asien. Zebra, som ejer Tiger-butikskæden, er efter en årrække med flot vækst og international ekspansion nu solgt til kapitalfonden EQT. Selskabet Auto Akku, som hedder Toft Jensen, handler autodele internationalt gennem Car Parts. Koncernen har med over 1000 ansatte dobbelt så mange ansatte som den hjemlige autoreservedelskæde Thansen, med samme omsætning, men med et overskud på 80 mio. kr., mod underskud i Toft Jensen- koncernen.

JSN Holding ejer selskaber inden for rekruttering og ældrepleje, med ca. 2500 ansatte, svarende til en fordobling siden 2011. Endelig også selskabet Bruger-Hjælper Formidlingen inden for plejeservice med ca. 1300 ansatte. Af de ti nye store virksomheder etableret siden 1985, altså de seneste 30 år, er hovedvægten inden for detailhandel og plejeservice, med en enkelt produktionsvirksomhed, som har sin aktivitet i Asien. Yngste rigtig store erhvervsvirksomheder med dansk udspring er Pandora, Jysk og DSV. Gennemgangen af listen fra Erhvervsstyrelsen viser, at 35 af selskaberne af de ca. 140 selskaber er udenlandske ejede og typisk datterselskaber af udenlandske store koncerner.

Læs hele udgivelsen her