Ulovlig hvidvask gennem bankerne får fortsat betydelig politisk opmærksomhed. Finanstilsynets direktør vurderer, at det danske tilsyn nu både ”kvantitativt og kvalitativt” har det stærkeste tilsyn med hvidvask i Norden. Økonomisk Ugebrev gennemgår status i den politiske behandling og de aktuelle sager.

Senest for et par uger siden blev ministeren afkrævet en status på de undersøgelser, som myndighederne har i gang mod Danske Bank og Nordea. Ministeren oplyste, at ”Finanstilsynet politianmeldte i 2016 Danske Bank for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker. Nordea blev ligeledes politianmeldt i 2016 for overtrædelse af hvidvaskloven. Disse sager er fortsat under efterforskning af SØIK. Hertil kan jeg endvidere tilføje, at jeg har en...