Afløseren for afgående CEO Anders Colding-Friis vil med stor sikkerhed ændre Pandoras strategiske retning. Den kostbare ekspansionsstrategi med milliardopkøb virker ikke – den øger kun den forretningsmæssige risiko. Læs her om den strategiske muligheder.

Efter meldingen om, at CEO Anders Colding-Friis fratræder, har Pandora befundet sig i et ledelsesmæssigt tomrum, uden en klar strategisk retning. Allerede efter det skuffende Q2-regnskab oplyste ledelsen, at Q3 også ville være resultatmæssigt svagt på grund af såkaldt destocking, altså nedbringelse af lagre, hos eksternt ejede Pandora-forretninger.

Bundlinjen er, at Pandoras reelle lønsomhed de seneste fire-fem kvartaler har været vigende, men det har ikke været tydeligt i regnskabstallene. De formelle regnskabstal...